Vores historie

Med ønsket om at udvikle og fremme erhvervsudviklingen inden for energiområdet i Region Nordjylland blev der i år 2001 taget det første spadestik til et erhvervscenter i Hobro. Centeret åbnede i 2002 og fik navnet CEMTEC (Center for Energi og Materialeteknologi). CEMTEC blev indviet i 2002 og er initieret af daværende Hobro Kommune og Hobro Erhvervsråd.

Formålet var at kombinere viden, innovation og netværk i et stærkt koncept, der giver den enkelte virksomhed en klar konkurrence- og udviklingsmæssig fordel. Erhvervscenteret blev hurtigt beboet af innovative virksomheder og var medvirkende til at fastholde og videreudvikle den erhvervsmæssige vækst. I dag huser CEMTEC omkring 20 innovative virksomheder. Du kan se alle lejerne her.

Omkring år 2005 blev profilen skærpet. Organisationen begyndte udover vedligeholdelse og drift af huset også at gennemføre aktiviteter og deltage i projekter med udgangspunkt i den grønne omstilling af det danske energisystem.   

For at indikere og synliggøre den udvikling, som organisationen har været igennem, blev det i 2015 besluttet at markedsføre projektorganisationen som Hydrogen Valley for herigennem at skabe bedre overensstemmelse mellem aktiviteter og navn.

Organisationen har inden for de sidste år høstet regional-, national- og international anerkendelse blandt offentlige aktører og store private virksomheder, hvilket har ført til en række aktiviteter og et stærkt samarbejde med aktører inden- og uden for Danmarks grænser. Dette koblet med en stigende udvikling inden for grøn energiomlægning både i Danmark, men også i resten af verden, giver organisationen nogle nye muligheder i retning af at omsætte Power-to-X-ideer til konkret handling.

CEMTEC Erhvervspark danner fortsat den fysiske ramme omkring Hydrogen Valleys aktiviteter.