HyFlexDrive projektet fokuser på at udvikle næste generation af fleksible og prisvenlige brændselscellesystem til materielhåndterende køretøjer som f.eks. bagagevogne.

Målet er at introducere materialehåndterende køretøjer på markedet inden for de næste år, som et holdbart økonomisk og emissionsfrit alternativ til diesel- og batteridrevne materialehåndterende køretøjer.

Partnerne i HyFlexDrive projektet er Ballard Power Systems Europe,  Aalborg Universitet og Hydrogen Valley.

Projektet startede i marts 2015 og blev afsluttet i januar 2019.


Projektet er støttet af EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), som har bevilliget 9,69 mio. DKK til indsatsen.

Tidsramme 
Marts 2015 – januar 2019

Finansiering
EUDP

Partnere

Ballard Power Systems Europe
Aalborg Universitet
Hydrogen Valley

Kontakt

Søren Bjerregaard Pedersen
CEO

+45 20 27 92 42
soren@hydrogenvalley.dk