Power2Ammonia

Formålet med Power2Ammonia projektet er at afklare mulighederne for økonomisk bæredygtig produktion af ammoniak på mikroanlæg, som opstilles decentralt ude ved f.eks. landmænd, hvor lokalt vedvarende energi såsom vindmøller er tilgængelig til at drive anlægget.

Årligt produceres der mere end 180 millioner tons ammoniak på verdensplan. og produktionen til handelsgødning og kemikalier sker på ca. 150 centrale kæmpe-fabrikker verden over. Den traditionelle ammoniakproduktion kræver i dag højt tryk og varme, samt en stor mængde fossil energi. Traditionelt produceret ammoniak udleder op til 8 kg CO2 per kg produceret ammoniak.

Ved at udnytte potentialet i de forhåndenværende vedvarende energikilder såsom vindmøller og solceller, der er placeret ude ved landmænd rundt omkring i landet, forventes det at blive muligt at producere ”grøn ammoniak” og samtidigt skabe en økonomisk besparelse på den enkelte landmands indkøb af gødning, baseret på ammoniak. Denne besparelse gøres mulig ved at revidere og fjerne nogle led i værdikæden for traditionelt produceret ammoniak. 

I projektet vil Hydrogen Valley sammen med Aalborg Universitet og Green Hydrogen Systems gennemføre de første undersøgelser af, hvordan små lokale ammoniak-producerende enheder, baseret på lokalt produceret vedvarende energi og elektrolysebrint, kan udvikles.

Projektet har modtaget støtte gennem Future Food & Bioresource Innovation. Projektet løber fra oktober 2020 til maj 2021.,

Tidsramme 
Oktober 2020 – maj 2021

Finansiering
Future Food & Bioresource Innovation

Partnere

Green Hydrogen Systems A/S
Aalborg Universitet
Hydrogen Valley

Kontakt

Søren Bjerregaard Pedersen
CEO

+45 20 27 92 42
soren@hydrogenvalley.dk