Vi omsætter danske klimavisioner til konkret handling

Hvordan kan brint og biogas fremme den grønne omstilling af det danske energisystem? Det arbejder vi med i Hydrogen Valley. Vi gennemfører aktiviteter og skaber arbejdspladser sammen med danske og udenlandske partnere.

Hydrogen Valley med i nyt internationalt brint-projekt 

11.09.2019

The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) har udvalgt projektet HEAVENN til at kunne påbegynde samarbejdsaftalen imellem de 65 internationale partnere, som blandt andre tæller Hydrogen Valley. Herved er projektet sluppet igennem nåleøjet og er et skridt tættere på kunne igangsætte projektet. 

Læs mere

Filmhold fra Hawaii laver dokumentar om HyBalance

06.09.2019

Den 3. september besøgte filmholdet Green Island Films fra Hawaii HyBalance. Filmholdet laver tre dokumentarer om klimaforandringer, og vil med optagelserne fra brintfabrikken i Hobro vise hvordan Danmark omsætter klimavisioner til konkret handling.   

Læs mere

Har du brug for en partner til at varetage kommunikations- og formidlingsopgaver af dit energiprojekt?

Hydrogen Valley er en erfaren partner inden for formidling og kommunikation af projekter (de såkaldte dissemination og exploitation arbejdspakker), der blandt andet er støttet af programmerne Horizon 2020 og Erasmus+ lige så vel som det danske EUDP. Vi kan hjælpe dig med kommunikationsbistand – enten som projektpartner eller som underleverandør.

Se hvordan her

Hydrogen Valley’s projekter

Hos Hydrogen Valley omsætter vi danske klimavisioner til konkret handling. Centeret tager initiativ til og gennemfører projekter og forretningsmodeller til afdækning af, hvordan brint og biogas kan fremme den grønne omstilling af det danske energisystem til at være baseret på vedvarende energikilder.

BRINT

GRØNNE GASSER

SALTKAVERNER SOM LAGER

Part of House of Energy

Hydrogen Valley er en af partnerne bag energiplatformen House of Energy. House of Energy er en unik energiplatform for bæredygtige energiteknologier og -produktion med udgangspunkt i Nordjylland. House of Energy forbinder erhvervslivet med universitetet og er en stærk platform, som giver dig én indgang til energikompetencer og -ressourcer.

FJERNVARME

GRØNNE GASSER

ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

INTEGREREDE ENERGISYSTEMER

Blog

Put noget grønt i tanken: Bio versus el

Bragt i Energy Supply den 7. august 2019

I sidste uge skrev flere medier om, hvordan det grønne islæt i europæisk diesel i stigende omfang stammer fra palmeolie, der er importeret fra lande som Malaysia og Indonesien. Palmeolien tilsættes diesel som led i opfyldelsen af EU’s krav til de enkelte medlemslande om, at 10 pct af landtransportens brændsler skal komme fra vedvarende kilder senest i 2020.

Tilsætningen sker med henblik på at ”fortynde” den fossile væske med noget grønt og dermed reducere udledningen af den CO2, som stiger op fra det europæiske vejnet. Men flere eksperter har i den forbindelse påpeget, at palmeolien ofte er skyld i mere udledning af CO2 end det fossile brændstof, som den erstatter. […]