Vi omsætter danske klimavisioner til konkret handling

Hvordan kan brint og biogas fremme den grønne omstilling af det danske energisystem? Det arbejder vi med i Hydrogen Valley. Vi gennemfører aktiviteter og skaber arbejdspladser sammen med danske og udenlandske partnere.

EU Kommissionen sætter turbo på grøn brint

10.07.2020

Brint får en central rolle i EU’s grønne omstilling og i EU’s genopretningsplan i kølvandet af COVID-19. Det fremgår af den brint-strategi for et klima-neutrals Europa, som EU Kommissionen netop har lanceret.

Læs mere

Fjernvarmekunder i Hobro får glæde af overskudsvarme fra brændselscellevirksomhed

03.07.2020

Der graves lige nu på højtryk ved CEMTEC. Sammen med Hobro Varmeværk A.m.b.a. er Ballard Europe ved at etablere en 3.5MW fjernvarmeforbindelse, som skal udnytte de potentialer, der er i industriel overskudsvarme.

Læs mere

Fra PtX-idé til virkelighed: Danmarks første eMethanolanlæg producerer flydende el

23.06.2020

Mens der bliver talt og skrevet meget om Power-to-X er de første dråber af grøn methanol nu dryppet ud af eMethanolanlægget, der er etableret ved Aalborg Universitet. 

Læs mere

Hydrogen Valley’s projekter

Hos Hydrogen Valley omsætter vi danske klimavisioner til konkret handling. Centeret tager initiativ til og gennemfører projekter og forretningsmodeller til afdækning af, hvordan brint og biogas kan fremme den grønne omstilling af det danske energisystem til at være baseret på vedvarende energikilder.

BRINT

GRØNNE GASSER

SALTKAVERNER SOM LAGER

Blog

Fælles front: Lad os få en ambitiøs Power2X plan i DK

Bragt i Energy Supply den 18. februar 2020

29 virksomheder og organisationer er gået sammen om et forståelsespapir, som opfordrer regeringen til at understøtte en ambitiøs indfasning af Power2x-teknologier i Danmark. Store aktører blandt energiselskaber, produktionsvirksomheder, flyselskaber, universiteter og brancheorganisationer har underskrevet papiret, som fremhæver ønsket om at starte en storskala-produktion af Power2X.

Hydrogen Valley har også tilsluttet sig forståelsespapiret i naturlig forlængelse af, at vi i Hobro har arbejdet med Power2X igennem en årrække og som nogle af de første i landet har omsat potentialerne i teknologien til konkret produktion. […]