Vi omsætter danske klimavisioner til konkret handling

Hvordan kan brint og biogas fremme den grønne omstilling af det danske energisystem? Det arbejder vi med i Hydrogen Valley. Vi gennemfører aktiviteter og skaber arbejdspladser sammen med danske og udenlandske partnere.

07.10.2020

Vil du vide mere om Danmarks første anlæg til produktion af eMethanol?

Partnerne bag Power2Met vil fortæller om projektresultaterne og sætter fokus på de næste afgørende skridt der skal sikre, at vi får flyttet den grønne omstilling ud på de danske veje.

Læs mere

07.09.2020

Webinar om erfaringer fra HyBalance brint-anlægget

Er du nysgerrig efter at høre om erfaringerne fra Danmarks første Power-to-X anlæg, som producerer brint i stor skala? Siden 2018 har brintanlægget HyBalance produceret 120.000 kilo brint, som har drevet brintbiler frem i Danmark og er blevet brugt i industrien. Hør mere om erfaringerne på vores webinar den 24. september og meld dig til her.

01.09.2020

Hvad kan vi lære af Danmarks første Power-to-X fabrik?

Erfaringerne fra Danmarks første og hidtil eneste Power-to-X anlæg, som producerer brint i industriel skala, samles nu op. Du kan læse om nogle af dem her – og tilmelde dig et webinar den 24. september, hvor flere erfaringer præsenteres.

Læs mere

Hydrogen Valley’s projekter

Hos Hydrogen Valley omsætter vi danske klimavisioner til konkret handling. Centeret tager initiativ til og gennemfører projekter og forretningsmodeller til afdækning af, hvordan brint og biogas kan fremme den grønne omstilling af det danske energisystem til at være baseret på vedvarende energikilder.

BRINT

GRØNNE GASSER

SALTKAVERNER SOM LAGER

Blog

Fælles front: Lad os få en ambitiøs Power2X plan i DK

Bragt i Energy Supply den 18. februar 2020

29 virksomheder og organisationer er gået sammen om et forståelsespapir, som opfordrer regeringen til at understøtte en ambitiøs indfasning af Power2x-teknologier i Danmark. Store aktører blandt energiselskaber, produktionsvirksomheder, flyselskaber, universiteter og brancheorganisationer har underskrevet papiret, som fremhæver ønsket om at starte en storskala-produktion af Power2X.

Hydrogen Valley har også tilsluttet sig forståelsespapiret i naturlig forlængelse af, at vi i Hobro har arbejdet med Power2X igennem en årrække og som nogle af de første i landet har omsat potentialerne i teknologien til konkret produktion. […]