Vi omsætter danske klimavisioner til konkret handling

Hvordan kan brint og biogas fremme den grønne omstilling af det danske energisystem? Det arbejder vi med i Hydrogen Valley. Vi gennemfører aktiviteter og skaber arbejdspladser sammen med danske og udenlandske partnere.

Vi arbejder hjemmefra de
kommende to uger

24.03.2020

Hos Hydrogen Valley/CEMTEC arbejder vi hjemmefra de kommende to uger. Receptionen på Majsmarken 1 vil dog være bemandet i hverdagene fra 9-12.

Læs mere

Hydrogen Valley er videncenter for Power-to-X

24.03.2020

Overskydende grøn elektricitet fra vindmøller skal omdannes til brint, der skal være en kernekomponent i CO2-neutral transport.

Læs mere

Indvielse af Danmarks første
e-methanolanlæg

16.03.2020

Partnerne bag Power2Met projektet inviterer til åbningen af Danmarks første e-methanolanlæg.

Læs mere og tilmeld dig her

Hydrogen Valley’s projekter

Hos Hydrogen Valley omsætter vi danske klimavisioner til konkret handling. Centeret tager initiativ til og gennemfører projekter og forretningsmodeller til afdækning af, hvordan brint og biogas kan fremme den grønne omstilling af det danske energisystem til at være baseret på vedvarende energikilder.

BRINT

GRØNNE GASSER

SALTKAVERNER SOM LAGER

Blog

Fælles front: Lad os få en ambitiøs Power2X plan i DK

Bragt i Energy Supply den 18. februar 2020

29 virksomheder og organisationer er gået sammen om et forståelsespapir, som opfordrer regeringen til at understøtte en ambitiøs indfasning af Power2x-teknologier i Danmark. Store aktører blandt energiselskaber, produktionsvirksomheder, flyselskaber, universiteter og brancheorganisationer har underskrevet papiret, som fremhæver ønsket om at starte en storskala-produktion af Power2X.

Hydrogen Valley har også tilsluttet sig forståelsespapiret i naturlig forlængelse af, at vi i Hobro har arbejdet med Power2X igennem en årrække og som nogle af de første i landet har omsat potentialerne i teknologien til konkret produktion. […]