Vi omsætter danske klimavisioner til konkret handling

Hvordan kan brint og biogas fremme den grønne omstilling af det danske energisystem? Det arbejder vi med i Hydrogen Valley. Vi gennemfører aktiviteter og skaber arbejdspladser sammen med danske og udenlandske partnere.

Børn i Mariagerfjord skal lære om brint

06.12.2017

Hydrogen Valley er gået sammen med Rosendalskolen i Hobro og Mariagerfjord Kommune om at udvikle et nyt undervisningsmateriale om brint og bæredygtig energi, der er målrettet 8.-9. klasserne i kommune.

Læs mere

Video: FCH-Train projekt udvikler brint-uddannelse til autoteknikere

30.11.2017

Projektet FCH Train samler erfaringer og viden fra tre europæiske lande for sammen at udvikle et uddannelsesforløb, der er tilpasset fremtidens autoteknikere. Se den nye video om projektet her.

Læs mere

Blog: Cirkulær økonomi i energikredsløbet omkring Hobro

09.11.2017

“Der er store perspektiver i cirkulær tankegang og handling. I sidste instans drejer det sig om at begrænse klimaændringerne og rovdriften på klodens begrænsede ressourcer”. I det nye blogindlæg forklarer Lars Udby, hvordan den cirkulære tankegang også går igen i mange af de tiltag, der sker inden for energiområdet.

Læs mere

Hydrogen Valley’s projekter

Hos Hydrogen Valley omsætter vi danske klimavisioner til konkret handling. Centeret tager initiativ til og gennemfører projekter og forretningsmodeller til afdækning af, hvordan brint og biogas kan fremme den grønne omstilling af det danske energisystem til at være baseret på vedvarende energikilder.

Brint

BRINT

Biogas og metanisering

BIOGAS & METANISERING

Saltkaverner som lager

SALTKAVERNER SOM LAGER

Part of House of Energy

Hydrogen Valley er en af partnerne bag energiplatformen House of Energy. House of Energy er en unik energiplatform for bæredygtige energiteknologier og -produktion med udgangspunkt i Nordjylland. House of Energy forbinder erhvervslivet med universitetet og er en stærk platform, som giver dig én indgang til energikompetencer og -ressourcer.

FJERNVARME

VINDENERGI

GRØNNE GASSER

ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

INTEGREREDE ENERGISYSTEMER

Blog

Cirkulær økonomi – i energikredsløbet omkring Hobro

I de seneste år er der kommet meget fokus på cirkulær økonomi. Bestræbelserne på at øge genbrug og tænke ”vugge-til-vugge” princippet ind i fremstilling og genanvendelse af produkter vinder frem. I stedet for at være orienteret mod en lineær økonomi, hvor man producerer, forbruger og smider væk, så er der vokset en bevidsthed frem om, at det er vigtigt at begrænse affald, genanvende materialer og værne om de begrænsede ressourcer, som kloden rummer.

Det er samme tankegang, som går igen i mange af de tiltag, der sker inden for energiområdet. Når vi indgår i et projekt som HyBalance i Hobro, der driver strøm fra vindmøller gennem et elektrolyseanlæg, når vindmøllerne producerer mere, end der er brug for, så handler det om to ting: […]