Vi omsætter danske klimavisioner til konkret handling

Hvordan kan brint og biogas fremme den grønne omstilling af det danske energisystem? Det arbejder vi med i Hydrogen Valley. Vi gennemfører aktiviteter og skaber arbejdspladser sammen med danske og udenlandske partnere.

Nyt samarbejde om brint og vind

26.09.2019

Hydrogen Valley indgår i strategisk samarbejde med energiklyngen Energy Innovation Cluster for sammen at kunne udvikle nye fælles innovationsprojekter til gavn for industrien. Energy Innovation Cluster får en fast skrivebordsplads på CEMTEC i Hobro og kommer endnu tættere på den nyeste viden og forskningen inden for Power2X. 

Læs mere

Hydrogen Valley med i nyt internationalt brint-projekt 

11.09.2019

The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) har udvalgt projektet HEAVENN til at kunne påbegynde samarbejdsaftalen imellem de 65 internationale partnere, som blandt andre tæller Hydrogen Valley. Herved er projektet sluppet igennem nåleøjet og er et skridt tættere på kunne igangsætte projektet. 

Læs mere

Har du brug for en partner til at varetage kommunikations- og formidlingsopgaver af dit energiprojekt?

Hydrogen Valley er en erfaren partner inden for formidling og kommunikation af projekter (de såkaldte dissemination og exploitation arbejdspakker), der blandt andet er støttet af programmerne Horizon 2020 og Erasmus+ lige så vel som det danske EUDP. Vi kan hjælpe dig med kommunikationsbistand – enten som projektpartner eller som underleverandør.

Se hvordan her

Hydrogen Valley’s projekter

Hos Hydrogen Valley omsætter vi danske klimavisioner til konkret handling. Centeret tager initiativ til og gennemfører projekter og forretningsmodeller til afdækning af, hvordan brint og biogas kan fremme den grønne omstilling af det danske energisystem til at være baseret på vedvarende energikilder.

BRINT

GRØNNE GASSER

SALTKAVERNER SOM LAGER

Part of House of Energy

Hydrogen Valley er en af partnerne bag energiplatformen House of Energy. House of Energy er en unik energiplatform for bæredygtige energiteknologier og -produktion med udgangspunkt i Nordjylland. House of Energy forbinder erhvervslivet med universitetet og er en stærk platform, som giver dig én indgang til energikompetencer og -ressourcer.

FJERNVARME

GRØNNE GASSER

ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

INTEGREREDE ENERGISYSTEMER

Blog

Vækst gennem Power2X i Danmark kræver de rigtige rammer

Bragt i Energy Supply den 9. oktober 2019

Den nye regering har vakt opsigt med sin ambitiøse målsætning, når det gælder udfasning af CO2. Inden 2030 skal vi i Danmark have reduceret vores udledning med 70 pct. i forhold til 1990. En ny klimalov skal være klar til februar, og den forventes at udstikke retningslinjerne for, hvordan vi skal komme i mål med i hvert fald de 60 pct.. De sidste 10 pct. skal så hentes ind på tiltag og teknologier, som vi endnu har til gode at se konturerne af. Men i lighed med det amerikanske månelandingsprogram i 1960’erne, som regeringen har draget paralleller til, så kan man godt sætte sig nogle ambitiøse mål uden her og nu at kunne identificere alle de virkemidler, der skal tages i brug for at kunne indfri målene. […]