Vi omsætter danske klimavisioner til konkret handling

Hvordan kan brint og biogas fremme den grønne omstilling af det danske energisystem? Det arbejder vi med i Hydrogen Valley. Vi gennemfører aktiviteter og skaber arbejdspladser sammen med danske og udenlandske partnere.

Nyt undervisningsmateriale skal uddanne unge i bæredygtig energi

11.02.2020

På baggrund af et tæt, lokalt samarbejde har Rosendalskolen og Hydrogen Valley udviklet et undervisningsmateriale, der tilbyder 7.-9. klasses elever at stifte bekendtskab med bæredygtig energi, og giver dem samtidig indblik i, hvordan der i Mariagerfjord bliver arbejdet konkret med brintaktiviteter og projekter.  

Læs mere

Kom med til Power-to-X gå-hjem-møde 

12.12.2019

D. 26. februar 2020 inviterer Hydrogen Valley i samarbejde med Energy Innovation Cluster til gå-hjem-møde på CEMTEC i Hobro. Kom med når vi sætter fokus på Power-to-X i fremtidens energisystem og bliv klogere på dine muligheder i kommende projekter og innovationssamarbejder.

Læs mere

Har du brug for en partner til at varetage kommunikations- og formidlingsopgaver af dit energiprojekt?

Hydrogen Valley er en erfaren partner inden for formidling og kommunikation af projekter (de såkaldte dissemination og exploitation arbejdspakker), der blandt andet er støttet af programmerne Horizon 2020 og Erasmus+ lige så vel som det danske EUDP. Vi kan hjælpe dig med kommunikationsbistand – enten som projektpartner eller som underleverandør.

Se hvordan her

Hydrogen Valley’s projekter

Hos Hydrogen Valley omsætter vi danske klimavisioner til konkret handling. Centeret tager initiativ til og gennemfører projekter og forretningsmodeller til afdækning af, hvordan brint og biogas kan fremme den grønne omstilling af det danske energisystem til at være baseret på vedvarende energikilder.

BRINT

GRØNNE GASSER

SALTKAVERNER SOM LAGER

Blog

Fælles front: Lad os få en ambitiøs Power2X plan i DK

Bragt i Energy Supply den 18. februar 2020

29 virksomheder og organisationer er gået sammen om et forståelsespapir, som opfordrer regeringen til at understøtte en ambitiøs indfasning af Power2x-teknologier i Danmark. Store aktører blandt energiselskaber, produktionsvirksomheder, flyselskaber, universiteter og brancheorganisationer har underskrevet papiret, som fremhæver ønsket om at starte en storskala-produktion af Power2X.

Hydrogen Valley har også tilsluttet sig forståelsespapiret i naturlig forlængelse af, at vi i Hobro har arbejdet med Power2X igennem en årrække og som nogle af de første i landet har omsat potentialerne i teknologien til konkret produktion. […]