Vi omsætter danske klimavisioner til konkret handling

Hvordan kan brint og biogas fremme den grønne omstilling af det danske energisystem? Det arbejder vi med i Hydrogen Valley. Vi gennemfører aktiviteter og skaber arbejdspladser sammen med danske og udenlandske partnere.

Vi søger ny direktør til CEMTEC Fonden/Hydrogen Valley

13.02.2018

Vil du være med til at fortsætte den positive udvikling i CEMTEC Fonden som skaber af erhvervsudvikling og arbejdspladser indenfor den grønne omstilling? Så er det måske dig, der skal være den nye direktør til CEMTEC/Hydrogen Valley i Hobro?

Læs mere

Projektsamarbejde udvikler ny software til hybride nødstrømsløsninger

11.01.2018

Ballard Power Systems Europe A/S har i samarbejde med Aalborg Universitet udviklet et nyt software program til hybride nødstrømsløsninger, der kan være med til at sænke CO2-udledninger. Softwaren er udviklet i EUDP-projektet CrossCut, som også Hydrogen Valley er en del af.

Læs mere

Blog: vigtigt for Danmark: E-fuels skal med i EU-direktiv

09.01.2018

I et nyt blogindlæg af Lars Udby, direktør for Hydrogen Valley, part of House of Energy, uddyber han hvorfor E-fuels også bør også tælle med som noget, der reducerer CO2. Ellers udnytter vi ikke de muligheder, vi som vindmølleland har for at lagre vedvarende energi i form af metanol.

Læs mere

Hydrogen Valley’s projekter

Hos Hydrogen Valley omsætter vi danske klimavisioner til konkret handling. Centeret tager initiativ til og gennemfører projekter og forretningsmodeller til afdækning af, hvordan brint og biogas kan fremme den grønne omstilling af det danske energisystem til at være baseret på vedvarende energikilder.

Brint

BRINT

Biogas og metanisering

BIOGAS & METANISERING

Saltkaverner som lager

SALTKAVERNER SOM LAGER

Part of House of Energy

Hydrogen Valley er en af partnerne bag energiplatformen House of Energy. House of Energy er en unik energiplatform for bæredygtige energiteknologier og -produktion med udgangspunkt i Nordjylland. House of Energy forbinder erhvervslivet med universitetet og er en stærk platform, som giver dig én indgang til energikompetencer og -ressourcer.

FJERNVARME

VINDENERGI

GRØNNE GASSER

ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

INTEGREREDE ENERGISYSTEMER

Blog

Vigtigt for Danmark: E-fuels skal med i EU-direktiv

En overgang så det ud til, at produktion og brug af elektrofuels ikke kom til at tælle med i opgørelsen over, hvor meget vi reducerer udslippet af CO2. Dette på trods af, at e-fuels kan erstatte fossile brændstoffer som benzin og diesel og dermed bidrage til at nedbringe CO2-udslippet i transportsektoren – en de de store udfordringer i den grønne omstilling.

Vi taler om det nye direktiv – Renewable Energy Directive (RED II) – som EU skal forhandle på plads i første kvartal 2018. Et direktiv, som anviser veje til, hvordan vi reducerer udslippet af CO2 frem til 2030. Og som bestemmer, hvilke tiltag, der kan tælles med, når regnestykket gøres op.

Men er det vigtig at få e-fuels med her?: […]