Hydrogen Valley

Hydrogen Valley omsætter danske klimavisioner til konkret handling med fokus på grønne gasser som brint og biogas.

Centret tager initiativ til aktiviteter og forretningsmodeller, som afdækker, hvordan brint og biogas kan fremme den grønne omstilling af det danske energisystem henimod at være baseret på vedvarende energikilder. Det sker i samarbejde med virksomheder, organisationer og forskningsinstitutioner.

Hydrogen Valley arbejder for at tiltrække investeringer inden for området og har hidtil medvirket til at skabe mere end 200 arbejdspladser i Nordjylland. De etableres typisk i forlængelse af projekter, som efter dokumenteret bæredygtighed forlader projektfasen og overgår til produktion.

Grønne gasser som brint og biogas er af Energistyrelsen udpeget som centrale elementer i omstillingen af det danske energisystem frem mod at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050, hvilket et bredt politisk flertal har sat som mål. Grønne gasser kan sammen med vindenergi erstatte olie og naturgas både inden for opvarmning og transport, og der eksisterer allerede i dag et stort potentiale i moderne teknologi inden for produktion, lagring og distribution af brint og biogas.

Centret er placeret i CEMTEC erhvervsparken i Hobro og finansieres af Region Nordjylland og Mariagerfjord Kommune.