04.11.2016

Tirsdag den 1. oktober var Partnerskabets følgegruppe for energilagring på studietur. Turen gik til Hvidovre og projektet ”Biocat”.

Lars Udby og Hans-Jørgen Brodersen fra Hydrogen Valley var sammen med en større delegation fra Partnerskabet for brint og brændselsceller på besøg hos projektet ”Biocat”.

Projektet har fokus på metaniseringsprocesser, og hvordan brint og CO2 fra biogas kan anvendes til produktion af biometan.

Med den voksende mængde biogas rundt om i Danmark, og et ligeledes voksende behov for grøn gas, er potentialet for metanisering i Danmark betydelig. Netop derfor er der også stor både dansk og international interesse omkring BioCat projektet, og de andre metaniseringsteknologier, som er under udvikling rundt om i Danmark.

Projektet er støttet af ForskEL under Energinet.dk.

Du kan læse mere om projektet her: www.biocat-project.com

Kilde: Partnerskabet for brint og brændselsceller

Latest news stories