I de sidste par uger har en bagagevogn, designet til bl.a. lufthavne, kørt rundt ved CEMTECs bygninger i Hobro. Med testen af bagagevognen under åben himmel, har Ballard Power Systems Europe fået finpudset og demonstreret den udviklede brændselscelleløsning til materielhåndterende køretøjer.

Brændselscelleløsningen er blevet til i et samarbejde mellem Ballard, Aalborg Universitet og Hydrogen Valley under projektet HyFlexDrive der startede i 2015 og nu er i sin sidste fase. Projektet har modtaget 9.69 millioner kroner fra det danske støtteprogram EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram).

Hurtig opladning og ingen udledning af CO2

Brændecellesystemet er et holdbart, økonomisk og emissionsfrit alternativ til diesel- og batteridrevne materielhåndterende køretøjer som f.eks. en bagagevogn eller gaffeltruck.
Brændselscellesystemet producerer strøm, så bagagevognen kan køre. Strømmen produceres, når de to grundstoffer – ilt og brint – reagerer i en elektrokemisk proces i brændselscellerne.

Der er mange fordele ved at skifte gamle materielhåndterende køretøjer ud med brint-drevne. Det brint-drevne køretøj er et miljøvenligt og konkurrencedygtigt alternativ. Brint giver samme konstante trækkraft og hurtig optankning på omkring 2 minutter. Samtidig udleder brændselscellerne og de brint-drevne køretøjer ingen CO2.

Hvis du er yderligere interesseret i bagagevognen eller Ballards brændselscellesystemer, så er du velkommen til at kontakte Daniela Lauersen fra Ballard Power Systems Europe på dla@ballardeurope.com

Latest news stories