01.03.2017

Af Lars Udby, Direktør Hydrogen Valley

Sidste forår kunne vi løfte sløret for, at et af Europas største elektrolyseanlæg bliver bygget i Hobro. Med projektet, som har fået titlen HyBalance, får vi mulighed for at vise, hvordan man kan udnytte vindmøllestrøm til at fremstille grøn brint.

Som et resultat af projektsamarbejdet i HyBalance, kan vi nu også fortælle, at vi fra 2019 får 3 brintbusser til Nordjylland. Dette bliver en realitet, efter at Hydrogen Valley i samarbejde med Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og de associerede partnere Keolis, Arriva og Ballard Power Systems Europe netop har søsat et vidensopsamlings- og demonstrationsprojekt med udrulning af brintbusser. Projektet vil i en periode på tre år afprøve de tre brintbusser i Aalborg og Nordjylland, som hver forventes at køre 35.000 km pr. år.

Brintbusserne vil markere et vigtigt skridt i omstillingen af transportsektoren. Og nu hvor letbanen alligevel ikke kommer til Aalborg, er der behov for at tænke i andre løsninger inden for den kollektive trafik.

CO2 emissionerne fra transport udgør en stor og stigende andel af de samlede emissioner – både i Danmark og globalt. I 2012 vedtog et bredt flertal i Folketinget den seneste i en række af energiaftaler, som sigter mod at gøre Danmark uafhængig af fossile energikilder senest i 2050, hvad angår energiforsyning og transport. Men for at vi kan nå målet og opbygge et dansk energisystem, der ikke er afhængigt af olie, skal vores transportbehov i fremtiden dækkes af vedvarende energi fra flere kilder. Derfor skal vi tænke i flere alternative former for transport og drivmidler.

Der kører allerede nu elbusser i forsøg på de danske veje, men brintbusserne har en række fordele i forhold til de eldrevne busser. En brintbus er i princippet en elbus, men i stedet for et batteri er brintbussen udstyret med et brændselscellemodul. Brændselscellen producerer miljøvenlig og CO2 -fri elektricitet, når man anvender brint som brændstof.

Brintbusser er meget fleksible i forhold til ruterne, udleder kun vanddamp, kan køre 300 km på en optankning og tankes på ca. 6-8 minutter.

Ligesom brintbusserne tilbyder batteridrevet elbusser en meget komfortabel og støjsvag køreoplevelse for passagerne og de forbipasserende. Men en batteridrevet elbus kræver, foruden plads til batteriet, også en fuld opladningstid på 7-8 timer og/eller ’opportunity charging’- en såkaldt ”sjatopladning”, hvor batteriet skal hurtiglades mellem nogle kortere kørestræk. Dette kræver en speciel infrastruktur med hurtige ladestationer spredt ud imellem ruterne, som busserne dermed skal følge. Det kan være en udfordring, specielt inden for den kollektive trafik, hvor man mange steder er afhængig af, at busserne kan køre på alle timer af døgnet, og kan flyttes mellem lange og korte ruter såvel som sættes ind på helt nye ruter.

Der vil som led i projektet blive etableret tankningsfaciliteter for brintbusserne ved et af busdepoterne i Aalborg, så det bliver ikke nogen udfordring at få tanket de tre busser.

Grøn omstilling af transportsektoren i Nordjylland
Energi- og klimainitiativer er en afgørende drivkraft for erhvervsudviklingen i Nordjylland, og særligt inden for vedvarende energi ligger der et stort potentiale for at skabe yderligere udvikling og vækst i den nordjyske region.

På CEMTEC i Hobro har vi Ballard Europe, som er specialiseret i integration af brændselscellesystemer, der blandt andet bruges i brintbusserne. Der er på nuværende tidspunkt 67 brintbusser i Europa, hvor Ballard Europe i Hobro servicerer over halvdelen af disse busser.

Teknologien med brintbusser er altså prøvet af i andre lande, men med det nye demonstrationsprojekt får vi mulighed for at skabe vores egne erfaringer med teknologien i et dansk klima og i en dansk organisering. Nordjylland går endnu engang forrest og bliver det første sted i Danmark, hvor teknologien afprøves i praksis.

Brinten kommer fra Hobro
Brintbusprojektet understøtter ydermere den udvikling, der er påbegyndt og skabt i HyBalance projektet, som i slutningen af 2017 vil producere grøn brint baseret på elektrolyse fra vindmøllestrøm i Hobro. Brintbusserne vil aftage brint fra HyBalance produktionen. Dette vil sikre, at der også opnås erfaring omkring produktions- og forsyningssikkerhed, leverance og tankning af brint.

Endvidere skabes der med FCH-Train, et andet EU-støttet projekt, som Hydrogen Valley er partner i, et uddannelsesforløb for automekanikere, således at brintbusserne kan blive serviceret lokalt. Dette vil sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede, og at den regionale erhvervsudvikling bliver styrket. Samtidig vil det også resultere i jobskabelse inden for brint- og brændselscellesektoren Nordjylland, hvor der i fremtiden vil være et større behov for blandt andet ingeniører og dygtige mekanikere, som kan servicere brintbusser men også biler, som vi også forventer at se flere af på de danske veje.

Erfaringer med brintbusser samles fra Europa
Projektet, der er støttet af Vækstforum Nordjylland, vil indgå som en del af et større europæisk projekt kaldet 3emotion. Her vil man afprøve brint brændselscellebusser i Versailles, Rotterdam, London, Antwerpen, Cherbourg og Rom. Der vil i de europæiske byer blive indsamlet viden på samme måde som i Nordjylland, og den vil blive udvekslet mellem byerne og udbredt til øvrige interesserede byer.

Den erfaring og viden, der samles i projektet, vil bidrage til at indfri danske såvel som europæiske klimamål. I sommeren 2016 fremlagde EU-kommissionen en række nye klimamål, som betyder, at Danmark skal reducere udledningen af CO2 fra blandt andet transport med 39 procent frem til 2030. Det er nogle ambitiøse mål, da vejtransport i dag udgør ca. 35 procent af den samlede CO2-udledning. Inden for tung transport er brintbusserne et godt bud på en innovativ teknologiomstilling, der kan levere helt CO2-fri og forureningsfri transport. Og med det nye brintbusprojekt kan vi få afklaret, hvilken rolle brint kommer til at spille i omstillingen af den kollektive transportsektor.

Latest news stories