Den 12. september 2017 vil det første brintbus-event i Danmark løbe af stablen på Den Blå Planet i København.

CO2 emissioner fra transport udgør en stor og stigende andel af de samlede emissioner – både i Danmark og globalt. Med den underskrevne klimaaftale i Paris har EU forpligtet sig til nogle ambitiøse CO2 reduktionsmål som blandt andet angår transport. Men for at vi kan nå målene og opbygge et nationalt og internationalt transportsystem, der ikke er afhængig af olie, skal vores transportbehov i fremtiden dækkes af energi fra fossilfrie kilder. Derfor skal vi tænke i flere alternative former for transport og drivmidler.

Brintbus-eventet, med det tilhørende navn FCB CPH17, vil sætte fokus på fordelene ved at inddrage brintdrevne busser i den fremtidige kollektive trafik, og hvordan brintbusserne kan være med til at markere et vigtigt skridt i omstillingen af transportsektoren.

Eventet, der er det første af sin slags i Danmark, vil blive åbnet af Herlevs Borgmester og formand for Movias bestyrelse Thomas Gyldal Petersen. Foruden oplæg fra nationale og internationale eksperter vil deltagerne også have mulighed for at se og prøvekøre en brintbus fra Solaris.

FCB CPH17 er arrangeret af Ballard Europe, Nel Hydrogen, Solaris, Brintbranchen og Hydrogen Valley, som alle besidder en viden og know-how inden for brint- og brændselscelle sektoren.

Eventet er målrettet kommuner, busoperatører og trafikselskaber fra Danmark og Skandinavien.

Hvis du er interesseret i at vide mere om FCB CPH17, så kontakt venligst Brintbranchen på sun@brintbranchen.dk.

Latest news stories