28.08.2014

Aalborg Havn udgiver 4 gange om året bladet “transPORT”. I den seneste udgave fortæller havnen om det nye samarbejde med CEMTEC.

I 2015 forventes etableret yderligere fem brint tankstationer i Danmark. I de nationale planer er Aalborg udpeget som en af de ny ”brintbyer”, Aalborg Universitet er den lokale projektansvarlige,og ifølge CEMTEC Center for Energi- og Materialeteknologi vil en placering af H2HUB Aalborg ved Østhavnen være relevant.Tankstationen med ”de blå gasser”vil være tilgængelig for alle, men et af argumenterne for den havnenære placering er Aalborg Havns målsætning om på sigt at blive CO2 neutral og at tiltrække endnu flere virksomheder inden for greentech sektoren. Ad den vej kan havnen og de mange virksomheder omkring den blive et væsentligt testsite og være med til at udbrede anvendelsen af brint og brændselscelleteknologien.

I 2011 blev der i Holstebro etableret den første, danske brint tankstation,og to år senere fulgte København efter.Den næste kan – med Cemtec som projektansvarlig- blive placeret ved E45’sfrakørsel 35 ved Hobro, og MariagerfjordKommune har allerede udlagt et areal tiltankstationen. Placeringen af de kommende stationer er indtænkt i ”HydrogenLink” projektet fra Nordisk Transport politisk Netværk som elementer i transportkorridoren fra Norge/Sverige til Tyskland, hvor der frem mod 2023 forventes etablering af 400 tankstationer, hvoraf de første 100 i 2015. De danske brint tankstationer leveres af H2 Logic, som sammen med det franske gasselskab Air Liquid har stiftet infrastrukturselskabet Copenhagen HydrogenNetwork A/S, der skal etablere og drive brint tankstationer i Danmark.

CEMTEC som platform
Den erhvervsdrivende fond CEMTEC og Aalborg Havn A/S har underskrevet en aftale, som frem mod årsskiftet har til formål at konkretisere, hvordan et fremtidigt samarbejde skal udmøntes konkret. I dette forarbejde deltager også Aalborg Universitet, hvis Institut for Energiteknik samarbejder med CEMTEC på forskningssiden, og Center for Samarbejde og Logistik.

– CEMTEC er en dansk projektorganisation,der lige som Aalborg Havn arbejder for at trække udvikling og arbejdspladser til den nordjyske region. Vi kan se muligheder i, at Cemtec som center for erhvervsfremmende miljø løsninger med brint- og brændselscelleteknologien bliver endnu en af havnens mange platforme. Men det skal give mening for begge parter. I samarbejdets indledende fase bytter vi ydelser. Cemtec stiller sin viden og projekterfaring til rådighed for havnen, som til gengæld møder med sine kompetencer inden for administration og organisationsudvikling, fortæller direktør Lars Udby fra CEMTEC. CEMTEC blev etableret i Hobro i 2000 af Nordjyllands Amt, Hobro Kommune og Hobro Erhvervsråd – i dag Region Nordjylland, Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Ehvervsråd. Målet var – og er stadig – et videncenter for energi og materialeteknologi; et center der kan generere arbejdspladser.

Siden 2005 har CEMTEC fungeret som en projektskabende og projektgennemførende aktør inden for kerneområdet brint og brændselsceller og er bl.a. aktivt medvirkende i udviklingen af erhvervsklyngen ”Hydrogen Valley”. I centret ved den nordlige indkørsel til Hobro har en række virksomheder adresse i lejede kontorer og laboratorier, og senester etableret Skandinaviens første testcenter for brint- og brændselscelleindustrien.Det er sket med 10 mio. kr. i støtte fra EU.

Spændende perspektiver
– Samarbejdet med Cemtec rummer spændende perspektiver for Aalborg Havn og for Nordjylland som helhed. Begge parter tænker regionalt i udvikling og arbejdspladser, og i havnen har vi til stadighed fokus på, hvad vi skal kunne tilbyde fremtidens kunder. Et af fokuspunkterne er etablering af en greentechklynge. Med Siemens Wind Power og Bladt Industries er Aalborg en betydeligaktør inden for vindkraft, men der er også andre former for miljørigtig energiproduktion,og vi vil gerne medvirke til omstillingen til grøn energi. Det gør vi bl.a. gennem etableringen af solcelleanlæg på havnens bygninger – i et tæt samarbejde med Aalborg Universitet – og gennem en meget bevidst energistyring. Samarbejdet med CEMTEC giver os adgang til kompetent viden om ”de blå gassers” teknologi og anvendelsesmuligheder, siger adm. direktør Claus Holstein, Aalborg Havn A/S.

Latest news stories