17.05.2016

I Nordjylland satser man stort på grøn energi, og det er der blevet lagt mærke til i udlandet.

Tirsdag den 17. maj aflagde en delegation fra Taiwan besøg hos CEMTEC erhvervspark i Hobro, hvor de blev modtaget af Borgmester Mogens Jespersen, CEO fra Hydrogen Valley/CEMTEC, Lars Udby, CEO fra Dantherm Power, Jesper Themsen, Commercial Group Manager fra SerEnergy, Mads Friis Jensen, og Professor fra Aalborg Universitet, Søren Knudsen Kær.

Delegationen var taget turen fra Taiwan til Hobro for at høre om, hvordan man i Nordjylland arbejder med grøn energi og i særdeleshed udviklingen inden for brint og brændselsceller. Delegationen bestod blandt andet af repræsentanter fra Kao Yuan universitetet, China Steel Corporation, Industrial Technology Research Institute (ITRI) og den taiwanske brændselscelleproducent M-Field.

Besøget sætter Nordjylland på verdenskortet
Hos Mariagerfjord Kommune er man stolt over, at de kompetencer og viden, der er til stede i Nordjylland, giver anledning til besøg fra den anden side af kloden.

Borgmester for Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen, siger om besøget:

– Jeg er stolt over, at vi har noget know-how, som vækker opsigt ude i den store verden. Når man tager turen helt fra Taiwan til Hobro, så er det et bevis på, at vi kan noget her i vores kommune, som er i absolut verdensklasse. Det sætter os på verdenskortet som et sted, hvor vi er helt i top, når det gælder fremtidens grønne teknologi.

Brintfabrik, brændselsceller og en rundvisning
Dagen startede med en præsentation af Hydrogen Valley, hvor delegationen blev introduceret til det internationale projekt HyBalance samt brintfabrikken, der skal bygges i Hobro Syd som et led i projektet.

Herefter fortalte Mads Friis Jensen fra SerEnergy om virksomhedens fokus på metanoldrevne brændselscellesystemer til transportformål, og generel ”off-grid” el og varmeproduktion. Mads blev efterfulgt af professor Søren Knudsen Kær, som gav et indblik i, hvordan man på Aalborg Universitet arbejder med det energitekniske område og indgår i forskellige projekter og forskningsprogrammer, som har fokus på effektiv energiproduktion baseret på vedvarende energikilder.

Delegationen blev derefter vist rundt på CEMTEC, hvor turen også gik ned til Dantherm Power for at se eksempler på, hvordan der bliver arbejdet med brint og brændselsceller.

Samarbejdsmuligheder på tværs af kontinenter
Udvikling og forskning inden for brændselsceller er ikke et fremmed område for taiwaneserne, som også selv er langt fremme. Den taiwanesiske virksomhed M-Field har i mere end 15 år arbejdet med forskning og udvikling inden for brændselsceller og valgte sidste år at udvide med en international afdeling, som i dag har til huse på CEMTEC. Og det var ikke et tilfælde, at deres valg faldt på Hobro. M-Field ser et stort potentiale i Danmark, og de håber med deres tilstedeværelse i Nordjylland at kunne være med til at understøtte udviklingen og forskningen inden for brændselscelle-området.

Delegationen håber med besøget at kunne øge samarbejdet med danske virksomheder og forskningsinstitutioner, som beskæftiger sig med brint og brændselsceller.

Efter besøget på CEMTEC rejste delegationen til København, hvor deltagerne skulle aflægge et besøg hos Partnerskabet for Brint og Brændselsceller.

For yderligere spørgsmål, kontakt da: Kommunikationsmedarbejder, Betina Holtze på betina@hydrogenvalley.dk eller 40 37 98 29

Latest news stories