15.12.2015

September 2015 tiltrådte Tejs Laustsen Jensen stillingen som direktør i Partnerskabet for Brint og Brændselsceller. Vi har i den anledning stillet Tejs en række spørgsmål.

Tejs uddyber blandt andet, hvorfor det er så vigtigt, at vi interesserer os for, hvordan vi lagrer den vedvarende energi og flytter den over i transportsektoren.

Læs interviewet her

Latest news stories