15.12.2015

September 2015 tiltrådte Tejs Laustsen Jensen stillingen som direktør i Partnerskabet for Brint og Brændselsceller. Vi har i den anledning stillet Tejs en række spørgsmål.

Hvad er din baggrund for at varetage posten som direktør i Partnerskabet for Brint og Brændselsceller?
Jeg har i mange år arbejdet med interessevaretagelse og haft ansvar for public affairs, blandt andet hos De Danske Bilimportører. Og så har jeg en stor interesse for klima og energi, og hvordan vi skaber vækst på nye måder med baggrund i grøn teknologi. Vi har i Danmark allerede taget store stik hjem, men nu skal vi tage skridtet videre og interessere os for, hvordan vi lagrer den vedvarende energi og flytter den over i transportsektoren. Der er et enormt potentiale her. Og for mig er det attraktivt at stå i spidsen for en organisation, som skal arbejde for det.

I nogle kredse er der en vis skepsis over for brint-teknologiens potentiale i den grønne omstilling?
Vi kan ikke nå de målsætninger, der er formuleret fra politisk hold, hvis ikke vi tager brint ind. Der er fortsat et potentiale i øget elektrificering, men strøm kan ikke gemmes. Vi er nødt til at lede den vedvarende energi over i transportsektoren – men elbiler har deres begrænsning, og der er ikke tegn på, at vi vil kunne flyve på el foreløbig. Vi har behov for at skabe syntetiske brændstoffer til transportsektoren, og det er her, brint kommer ind i billedet. Gennem elektrolyse kan vi fremstille brint af vindmøllestrøm, og ved at binde brint til CO2 fra fx. biogas kan vi skabe metan og metanol til transportsektoren. Brinten er “the missing link” i forhold til at udnytte vindenergien fuldt ud.

Men investeringerne i brint- og brændselsteknologien er ikke store?
Brint er en efternøler i forhold til vindenergi og fjernvarme. Disse to sektorer er mere etablerede og har længe haft et kommercialiserbart produkt. Men vi forventer, at brint-området vil vokse kraftigt i de kommende år. Kapitalstærke investorer leder efter steder at investere, og clean tech industrien er attraktiv for mange. Men det forudsætter, at de rigtige rammevilkår er tilstede. Her taler vi blandt andet om fritagelse af PSO-afgift på elektrolyse og opgraderingstilskud til metanisering.
Men jeg fornemmer, at der er en øget politisk velvilje i forhold til brint-scenariet.

Du har rost regeringens nye afgiftsforlig, selvom det indebærer en indfasning af afgifter på brint-biler?
Forliget indebærer, at brintbiler er fritaget for afgifter yderligere 3 år, hvorefter der sker en gradvis indfasning af afgifter. Afgiftsfritagelsen på el- og brintbiler har hele tiden været midlertidig, men det havde mange nok glemt. Set i lyset af det aktuelle politiske miljø og hensynet til statens behov for provenu betragter jeg forliget som meget tilfredsstillende. Det har skabt afklaring og rum til investeringer, og jeg oplever en meget stor international interesse for Danmark både hos producenter og investorer. Danmark er det første land i verden med en landsdækkende infrastruktur til optankning af brint. Jeg tror, at vi om nogle år vil kunne præsentere et produkt, der er konkurrencedygtigt uden afgiftsfritagelse, når det gælder brint og transport.

De fleste kender til vindmøller og deres rolle i den grønne omstilling – men få kender til potentialet i brint?
Der er nok stadigvæk en del uvidenhed og måske også nogle fordomme omkring brint. Jeg har talt mere om zeppeliner i de måneder, jeg har været i mit nuværende job, end nogensinde før. Mange af de forestillinger, der knytter sig til brint, er gammeldags og afspejler ikke virkeligheden i dag. Det pibler frem med nye teknologier, og det er en fornøjelse at arbejde sammen med alle de vidende og dedikerede mennesker, der arbejder inden for dette forskningsområde på vores universiteter.
Nu handler det om at få formidlet til beslutningstagerne, hvilke muligheder, der er. Og det handler om, at vi skal levere kommercialiserbare produkter. Der er netop nu et “Window of Opportunity”, som står på vid gab, og vi skal tænke stort her. Jeg skal være med til at sikre, at rammerne er der, og derefter skal vi turde følge med. Brint og brændselsceller indgår i mange flere produkter, end man forestiller sig, og virksomheder som H2Logic og SerEnergy samt organisationer som CEMTEC/
Hydrogen Valley har vist, at der er masser af potentiale i form af vækst, eksport og arbejdspladser i at udfolde brintteknologien.

Tejs Laustsen Jensen
Tlj@hydrogennet.dk

Besøg Partnerskabets hjemmeside her

Latest news stories