11.08.2015

Med en vision om at blive CO2-frit brint-samfund inden 2040 har Japan igangsat en af verdens mest ambitiøse energistrategier. Men med et tætbefolket land og langt imellem de grønne marker, kan man så tvivl om, hvorvidt det er muligt i praksis. Men en gruppe studerende har måske løsningen.

I løbet af sommeren har et hold af internationale studerende fra Det Norske Veritas’ (DNV GL) hovedkontor i Oslo undersøgt, hvordan Japan kan fremstille og udnytte grøn brint.

De studerende så potentialet i flydemøller, som kan fremstille grøn brint af havvand.

Flydemøllerne kan udnytte de stærke vinde nord for Japan, som skaber nok energi til at fremstille brint ved elktrolyse, hvor havvandet bliver delt i brint og ilt. Brinten bliver lagret, og kan herefter transporteres til land til senere brug.

Læs resten af nyheden her: www.theguardian.com

Læs mere om DNV GL her: www.dnvgl.com  

Latest news stories