09.07.2015

Energinet.dk gør rede for de udfordringer og muligheder, der ligger i at konvertere el til gas. En opgave, som Hydrogen Valley har fokus på som led i den grønne omstilling af energisystemet.

Ifølge Energinet.dk ville det koste 600 milliarder kroner, hvis Danmark skulle klare udsvingene i elproduktionen med ét stort batteri. Derfor skal der tænkes i andre baner.

Læs hele indlægget her:

www.biopress.dk 

Latest news stories