Brint får en central rolle i EU’s grønne omstilling og i EU’s genopretningsplan i kølvandet af COVID-19. Det fremgår af den brint-strategi for et klima-neutralt Europa, som EU Kommissionen lancerede den 8. juli 2020.

I et 24 siders dokument gør Kommissionen rede for, hvordan fokus på brint skal sikre, at EU når målet at blive det første klima-neutrale kontinent i 2050. Der skal investeres massivt i etableringen af elektrolyse-anlæg og infrastruktur, og der skal sikres rammevilkår, som støtter den udvikling.

Læs strategien her og se video-introduktionen (hvor også HyBalance-anlægget i Hobro optræder) her.

Latest news stories