18-02-2013

Energiforliget fra marts 2012, der blev vedtaget med et meget bredt flertal i Folketinget, forudsætter at biomasse fra bl.a. dansk landbrug bliver en væsentlig del af den fremtidige energiforsyning i Danmark.

Biomasse er allerede i dag en vigtig energikilde i Danmark, men i fremtiden bliver det endnu mere nødvendigt at øge anvendelsen af landbrugets restprodukter og energiafgrøder yderligere for at producere el, varme, procesenergi i industrien og transportbrændstoffer. Målet er total uafhængighed af de fossile brændstoffer i 2050.

Hvis bioenergi skal være med til at opfylde dette mål, skal der etableres nye måder at arbejde på, hvor alle i kæden fra landbrug til energiforbruger inddrages. Både produktion, distribution og af-sætning af energien skal være effektiv. Og det gælder, hvad enten energien har form af biogas, flis eller halm.

Det er ideen bag et nyt projekt, som fire nordjyske kommuner; Frederikshavn, Thisted, Vesthimmerlands og Mariagerfjord står bag i samarbejde med partnere fra blandt andet landbrugs- og energisektoren. Projektet, der er døbt Nordjyske Bioenergimodeller, har netop fået bevilget 6,5 millioner kroner i støtte fra EU’s fond for regional udvikling. I alt er budgettet på 13 millioner.

– Der er et stort potentiale i bioenergien, men det kræver videndeling og udvikling af nye kompe-tencer, hvis mulighederne skal udnyttes optimalt. Det har det knebet med hidtil – både på produk-tions- og på afsætningssiden. Ved at få samlet alle interessenter i form af landmænd, energisel-skaber, kommuner med videre kan vi lave nye og mere gennemtænkte modeller for bioenergi, fortæller Olav Rasmussen, der er direktør i Blue Planet Innovation, et datterselskab af Viden-centret for Landbrug i Skejby, der skal bidrage til faglig koordinering og ledelse af projektet i samarbejde med Mariagerfjord Kommune, der er projektejer. Her udtaler Borgmester H.C. Maarup:

– Idegrundlaget er at bruge de lokale ressourcer og dygtige lokale ildsjæle. De findes i kommune, landbrug energiselskaber og erhvervsliv. Ved at samarbejde og dele viden kan der sikres hurtigere fremskridt. Vi skal finde ud af, hvilke modeller, der virker og skaber lokal nytteværdi, så hele bioenergiområdet får et kompetenceløft. Vi satser på at projektet ligeledes vil være med til at skabe lokale arbejdspladser og innovation.

I Nordjyske Bioenergimodeller deltager Frederikshavn Kommune herunder også Frederikshavn Forsyning A/S, Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Mariagerfjord Kommune, Blue Planet Innovation, HMN Naturgas, Agri Nord, LandboThy, LandboNord og Ny Vraa Bioenergy I/S.

Mariagerfjord Kommune er projektholder og Center for Energi- og Materialeteknologi, CEMTEC, i Hobro varetager på Mariagerfjord Kommunes vegne den administrative ledelse af projektet samt koordinerer den lokale faglige indsats.

Latest news stories