Pressemeddelelse

Til sommer drypper de første dråber metanol ud af et anlæg, som snart etableres i Nordjylland. Brændstoffet, der produceres på basis af brint og CO2, kan blive Danmarks næste erhvervseventyr, fordi det kan baseres på vedvarende energi og få den tunge transport med i den grønne omstilling. Kunder står klar til aftage produktet, som forventes at kunne levere en positiv business-case inden for kort tid.

Nøglefærdige anlæg
Med etableringen af anlægget, der er det første af sin art i Danmark, forventer parterne bag projektet at have skabt grundlaget for et komplet, standardiseret og modulopbygget metanolanlæg, der kan opstilles lokalt i tilknytning til virksomheder, som udleder CO2. Det kan for eksempel være biogasanlæg, der kan opnå en bedre forretning ved at udnytte CO2 til at fremstille metanol i stedet for at lede den ud i atmosfæren.

Udnyttelse af vedvarende energi fra vind og sol
Udover CO2 indgår brint i fremstillingen af metanol. Metanol-anlægget omfatter derfor en elektrolyse-enhed, som leveres af projekt-partneren GreenHydrogen. Enheden konverterer strøm til brint, og når strømmen produceres på tidspunkter, hvor den er billig, kan metanolproduktion
være en ekstra god forretning. Det kan for eksempel være tilfældet om natten, hvor der er meget vindenergi i nettet.

Elektrofuels som metanol – eller ”flydende el”, som det populært kaldes – forventes at få et gennembrud i de kommende år. Ved at producere elektrofuels kan man udnytte strømmen fra vindmøller i de perioder, hvor kapaciteten overstiger efterspørgslen, og dermed kan de også bidrage til et sikre den nødvendige balance mellem forbrug og efterspørgsel i nettet. Den ”flydende el” fra vedvarende energikilder kan ledes over i transportsektoren og anvendes i de sammenhænge, hvor batterier ikke slår til: ved lange afstande og i den tunge trafik.

Markedet for metanol er på vej
Der er allerede nu udsigt til et marked for metanol i transportsektoren. Metanol kan anvendes i eksisterende forbrændingsmotorer, hvis det iblandes benzin, og det kan erstatte andre iblandingsbrændstoffer, som ofte skal importeres. Brancheforeningen Drivkraft Danmark, som er partner i projektet, ser store perspektiver i anvendelsen af metanol fremover.

– Vi skal udskifte fossile brændsler blandt andet med flydende el. Vi vurderer, at elektrofuels baseret på el fra vedvarende energikilder kan blive helt afgørende for transportens grønne omstilling, og vi står klar til at tilbyde den grønne metanol på tankstationerne, når den er tilgængelig, siger Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark.

Nøglefærdige anlæg udbydes på markedet i 2021
Projektet til produktion af metanol – Power2Met – etableres i første omgang som et pilotprojekt på Aalborg Universitet, der er partner i projektet. Næste skridt er etablering af produktion i forbindelse med et biogasanlæg. I 2021 forventes løsningen at blive udbudt til markedet .

Brint er legoklodsen i fremtidens energisystem
Power2Met-projektet bygger blandt andet på de erfaringer, som er opnået i HyBalance-projektet ved Hobro. Her er Europas hidtil største og mest avancerede anlæg til produktion af brint på basis af primært vindmøllestrøm blevet åbnet for få måneder siden med støtte fra EU.

– Vi ser brint som en legoklods i fremtidens energisystem. Brintproduktion kan bruges til at lagre overskydende el-kapacitet fra vedvarende energikilder som sol og vind. Brinten kan bruges, som den er, i transportsektoren og i industrien – eller den kan videreforædles til eksempelvis metanol som i Power2Met-projektet, fortæller Søren Bjerregaard Pedersen, CEO hos Hydrogen Valley, der er partner i såvel HyBalanceprojektet som i Power2Met-projektet.

Partnere bag projektet
Power2Met-projektet har netop modtaget økonomisk støtte fra EUDP til etablering af anlægget på Aalborg Universitet. GreenHydrogen, der skal levere elektrolyseanlægget, står bag ansøgningen sammen med bl.a. Re::Integrate, der udvikler reaktoren til fremstilling af metanol, Aalborg Universitet, Hydrogen Valley, E.ON, NGF Nature Energy, Drivkraft Danmark, Rockwool, Process Engineering, Holtec Automatic-Nord og Lillegaarden EL.

Flere oplysninger
HyBalance-projektet: www.hybalance.eu

Kontakt for yderligere oplysninger
Søren Bjerregaard Pedersen, CEO, Hydrogen Valley, part of House of Energy, soren@hydrogenvalley.dk, +45 2027 9242
Jacob Stahl Otte, Direktør, Drivkraft Danmark, jso@drivkraftdanmark.dk, +45 3345 6516

Latest news stories