26.05.2016

Af Lars Udby

I dette forår kunne Hydrogen Valley/CEMTEC endelig løfte sløret for, at verdens førende gas-producent Air Liquide sammen med danske og udenlandske partnere vil bygge et af Europas største og mest avancerede brintanlæg i Hobro. Og den 4. april tog energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt første spadestik til brintanlægget.

Danmark får avanceret brintfabrik
Mange mennesker var mødt op, da ministeren tog første spadestik til det nye brintanlæg i Hobro. Og det forstår man godt. Spadestikket markerer starten på et stort internationalt projekt og et byggeri, som skal levere grøn brint til industrien og transportsektoren.

I Nordjylland er der igennem en årrække opbygget en solid viden og erfaring med grønne gasser, ikke mindst gennem de aktiviteter og projekter, der er igangsat af Hydrogen Valley/CEMTEC. Men projektet her vil for alvor sætte Nordjylland på verdenskortet. Det er ambitiøst, og vi er meget stolte af at være partnere i projektet, som foruden Air Liquide har Hydrogenics, LBST og Neas Energy med på holdet.

Balancering af el-nettet og brint til transportsektoren
Med projektet, som har fået titlen HyBalance, og samarbejdet med partnerne får vi mulighed for at vise, hvordan man kan udnytte vindmøllestrøm til at fremstille grøn brint.

Vindmøllestrøm bliver en vigtig energikilde i fremtidens energisystem. Forsyningen fra vedvarende energikilder får mere betydning, og andelen af grøn strøm fra især vindmøller er stigende. Men vindenergi er fluktuerende, og det spiller ikke godt sammen med vores el-net, som kræver en stabil leverance. I nogle perioder kan vi endda producere mere el fra vindmøllerne, end nettet kan aftage – og det giver udfordringer. Vi kan enten eksportere den overskydende el-produktion, eller vi kan sætte vindmøllerne i stå, hvilket er dyrt og omkostningstungt. I stedet vil vi med HyBalance projektet lagre den overskydende vindenergi ved at omdanne den til brint.

Produktionen af brint skal ske gennem elektrolyse af vand. Derved bliver det muligt at lagre vindmøllestrøm, og det kan ske i perioder, hvor det blæser meget, og elprisen derfor er lav. Brintproduktionen vil således også bidrage til at balancere- og sikre stabil spænding i det danske el-net.

Den grønne brint, der bliver produceret, vil samtidig kunne anvendes i transportsektoren og i industriel produktion. Herved bliver det muligt at overføre den vedvarende energi fra vindmøller til brintbiler. Brintbilerne er miljøvenlige, er hurtige at tanke op, har en lang køreradius og udleder ikke andre stoffer end vand. Derfor er brintbiler et godt bud på en erstatning for vores nuværende benzin- og dieselbiler, og de er desuden fritaget for afgifter frem til 2019.

Hvorfor Danmark?
Nogle vil måske undre sig over, hvorfor brintanlægget skal bygges i Danmark. Men Danmark er valgt som stedet, hvor det innovative projekt skal gennemføres, på grund af Danmarks fokus på vedvarende energi og know-how inden for området – herunder viden om, hvordan brint kan indgå i fremtidens energisystem. Det bliver et vigtigt skridt, når vi skal bevæge os væk fra fossile brændstoffer og hen mod vedvarende energikilder.

Brint er en del af fremtidens grønne energisystem, og det er meget glædeligt, at udlandet for alvor har fået øje på Danmark, vores kompetencer og ambitioner i den sammenhæng.

Det er i særdeleshed på grund af den ambitiøse energiaftale, som blev indgået i 2012 af et bredt flertal i folketinget. Energiaftalen sigter mod at dække mindst 50% af landets elforbrug gennem vindkraft i 2020, afskaffe brug af fossile brændstoffer inden for varme og elforsyning i 2035, og gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer i 2050 gennem brug af forskellige vedvarende energikilder.

Danmark er også det første og eneste sted i verden, der har et sammenhængende netværk af brinttankstationer. Vi har i dag 9 brinttankstationer fordelt over hele landet, og to mere bliver åbnet inden udgangen af 2016.

I Nordjylland – tæt på Hobro – findes endvidere saltkaverner, som på længere sigt kan bruges til at lagre energi i form af grønne gasser – herunder brint – i større målestok.

Disse forhold gør Danmark og i særlig grad Hobro til et oplagt sted at opføre brintanlægget.
Anlægget forventes at stå færdig og levere brint i slutningen af 2017.

HyBalance projektet er budgetteret til 15 millioner € og modtager støtte fra det danske ForskEL program, der administreres af Energinet.dk, og EU’s Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking.

Du kan læse mere om HyBalance projektet på hjemmesiden her www.hybalance.eu

Latest news stories