15.04.2016

Hydrogen Valley, FleksEnergi, Hub North og Erhvervshus Nord er sammen med Aalborg Universitet og NordDanmarks EU-kontor indgået i et fælles klyngesamarbejde under navnet ”House of Energy”.

Torsdag den 14. april fandt det første fællesarrangement sted på Nordjyllandsværket i Vodskov, hvor der blev sat fokus på muligheder, udfordringer, kompetencer og fakta om energisystemet nu og i fremtiden.

Målet med House of Energy er at køre Nordjylland i stilling som centrum for Danmark grønne energikompetencer, og samtidig bidrage til vækst og arbejdspladser.

Samarbejdet og videndelingen mellem aktører inden for energisektoren skal styrkes med henblik på at skabe synergi, innovation og synliggørelse af de mange kompetencer, der er samlet i Nordjylland.

Samarbejdet i klyngen skal bl.a. udfolde sig rent praktisk i form af fælles projektudvikling og internationalisering, virksomhedskontakt, erhvervsfremme og matchmaking samt endelig branding, synliggørelse og fællesarrangementer.

Det første i rækken fandt sted torsdag den 14. april på Nordjyllandsværket i Vodskov, hvor der under temaet ”Overskydende elproduktion” blev sat fokus på muligheder, potentialer og økonomiske gevinster ved at udnytte overskydende el-produktion.

Og følge med på House of Energys hjemmeside www.house-of-energy.dk

Latest news stories