Pressemeddelelse

Hydrogen Valley forventer at indlede flere samarbejdsprojekter med europæiske aktører i de kommende år. Power-to-X organisationen har derfor været ude og hente nye folk med kompetencer, der matcher de fremtidige behov. Anne-Luise Skov Jensen og John Kjær er tiltrådt med viden og erfaring, der styrker Hydrogen Valley inden for udviklingen af grønne brintbaserede projekter.

Indtil for blot få år siden var grøn brint en niche-teknologi, som de færreste kendte til eller havde forventninger til, når det gælder den grønne omstilling. En undtagelse herfra er Hobro-organisationen Hydrogen Valley, som allerede i 2007 begyndte at undersøge mulighederne for at etablere grønne brint-projekter sammen med blandt andre Aalborg Universitet og industrielle partnere som nuværende Ballard Power Systems og Dansk Salt. I 2016 lykkedes det Hydrogen Valley at hente udenlandske investorer og EU-midler til at etablere Danmarks første brintproduktion, baseret på strøm fra blandt andet vindmøller. HyBalance-anlægget har siden 2018 leveret strømbaseret brint til industri og transport. Og i perioden derefter er der sket et gennembrud for den såkaldte Power-to-X teknologi, hvor strøm konverteres til brint eller brændstoffer som metanol og ammoniak, hvor brint indgår som byggesten. En teknologi, som i dag står blandt de øverste på agendaen hos politikere og erhvervsfolk i såvel Danmark som EU, når det gælder grøn omstilling.

Non-profit organisationen Hydrogen Valley er en del af denne udvikling og indgår i en række udviklingsprojekter med danske og udenlandske samarbejdspartnere. Hydrogen Valley forventer, at projekterne bliver større og mere omfattende i de kommende år, og at de vil omfatte partnere fra EU-lande som Holland og Tyskland, da disse lande ligger tæt på Danmark og har ambitiøse strategier inden for udvikling af grøn brint og tilhørende infrastruktur.

Anne-Luise Skov Jensen er tiltrådt stillingen som Head of Project Portfolio. Hun kommer fra en stilling som Fundraising Manager hos NordDanmarks EU-kontor, hvor hun har haft ansvaret for at styrke samarbejdet mellem nordjyske og europæiske virksomheder og organisationer inden for rammerne af en række EU-programmer. Anne-Luise skal lede Hydrogen Valleys indsats i forhold til at indgå i konsortier på tværs af lande og kompetencer, afklare finansieringsforhold og lede udviklingsprojekter fra ide til gennemførelse inden for Power-to-X.

John Kjær er tiltrådt stillingen som Head of Business Development og kommer fra en stilling som Salgs- og Marketingdirektør hos SerEnergy med erfaring i international forretningsudvikling inden for brændselscelleteknologier. John skal lede arbejdet med at udvikle forretningsmodeller med og for samarbejdspartnere i kommende Power-to-X projekter – herunder identificere potentialet i udnyttelse af overskudsenergi, affaldsstrømme og biprodukter med henblik på at skabe det optimale anlægsdesign.

Latest news stories