04.06.2015

Den svenske møbelproducent har netop indviet sin 3. vindmøllepark i Sverige.

De 30 nye møller med placering i Glötesvålen i Midtsverige vil producere omkring 220 GWh om året hvilket svarer til et årsforbrug for cirka 44.000 husholdninger.

Vindmøllerne er et led i IKEAs ambitiøse strategi om forretningsmæssig bæredygtighed, som også omfatter solcelleanlæg på varehusene blandt andet i Aarhus og udnyttelse af biomasse-ressourcer i Sverige.

Energien fra IKEA’s vindmøller indgår i det samlede elnet, da vindmøllerne ikke på nuværende tidspunkt kan levere strømmen direkte til varehusene. Men samlet set betyder det at IKEA producerer lige så meget energi fra vedvarende energikilder, som virksomheden bruger af strøm i sine fabrikker, kontorer og butikker rundt omkring i de nordiske lande.

Læs hele artiklen her:

Latest news stories