Ammoniak bruges blandt andet til gødningsprodukter i landbruget. Den traditionelle produktion kræver store mængder fossil energi – men vi kan producere det mere bæredygtigt. Det viser projektet Power2Ammonia, som Hydrogen Valley deltager i. (Artiklen har været bragt hos Food & Bio Cluster).


Kan 180 millioner tons ammoniak gøres grønne?

Der produceres 180 millioner tons ammoniak på verdensplan hvert år. Ammoniak bruges i Danmark blandt andet til gødningsprodukter i landbruget. Den traditionelle produktion kræver store mængder fossil energi – men vi kan lave det selv på mere bæredygtigvis ved hjælp fra vedvarende energi. Det viser projektet Power2Ammonia under Future Food & Bioresource Innovation.

Ammoniak er en betingelse for enhver form for fødevareproduktion. Årligt produceres der mere end 180 millioner tons på verdensplan. Produktionen er centraliseret på få, meget store anlæg, da processen er meget energiintensiv og der derfor er betydelige stordriftsfordele.

Den traditionelle ammoniakproduktion kræver i dag højt tryk og varme, samt en stor mængde fossil energi. Traditionelt produceret ammoniak udleder op til 8 kg COper kg produceret ammoniak.

Her kommer Power2Ammonia – og Power-to-X-teknologien ind i billedet.

Formålet med Power2Ammonia-projektet fra Hydrogen Valley er at afklare mulighederne for økonomisk bæredygtig produktion af ammoniak på mikroanlæg drevet på elektrolyse, som opstilles decentralt ude ved eksempelvis den enkelte landmand, hvor lokalt vedvarende energi såsom vindmøller er tilgængelig til at drive anlægget.

Power2Ammonia er en del af Future Food & Bioresource Innovation og har i projektet udarbejdet et konceptdesign – og gjort sig mange brugbare erfaringer og konklusioner undervejs sammen med partnerne hos Aalborg Universitet og Green Hydrogen Systems.

Kræver politisk opbakning

En af konklusionerne i Power2Ammonia projektet er, at der umiddelbart er en positiv business case i decentral produktion af grøn ammoniak, når først anlægget er i gang og driftes – men at opsætningen er meget bekostelig.

”Der ligger et enormt potentiale i at få det her til at fungere i praksis, men det kræver at vi også fra politisk side vil det her. Økonomisk støtte til den grønne omstilling af ammoniakproduktionen er helt essentiel for at vi kommer i mål” siger Søren Bjerregaard Pedersen, direktør i Hydrogen Valley.

Projektet har identificeret en række punkter hvor nuværende lovgivning og regulering kan være med til at spænde ben for udbredelsen af teknologien. Der er eksempelvis en række regler og tariffer i forbindelse med køb af elektricitet som på nuværende tidspunkt forringer forretningsmodellen for produktion af decentral grøn ammoniak, på trods af at anlægsejer har egne vindmøller eller solceller som leverer nok grøn strøm til nettet til eget forbrug.

”Der er behov for dansk lovgivning som understøtter anlægsejere af PtX-anlæg i forhold til nogle af disse i en ”behind the meter” løsning,” forklarer Søren Bjerregaard Pedersen.

Potentiale i shipping

Mens Power2Ammonia og Hydrogen Valley venter på politisk handling, sender de nu fokus i en anden retning. Teknologien er den samme – men hvad er potentialet i at skabe grøn ammoniak som brændsel til verdens mange handelsskibe? Stort – kæmpestort faktisk.

”Hvis vi laver grøn ammoniak fra vedvarende energi lokalt på de havne, hvor skibene tankes, kan vi begrænse CO2-udledningen fra søfarten markant. Det er der stort potentiale i,” slutter Søren Bjerregaard Pedersen.

Future Food & Bioresource Innovation drives af Food & Bio Cluster Denmark og er godkendt af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og finansieret af EU’s Regionalfondsmidler.

Latest news stories