20.08.2015

Mariagerfjord har en række unikke fordele, som gør det muligt at skabe endnu flere arbejdspladser inden for den grønne omstilling. Blandt disse kan nævnes: stor biomasseproduktion, saltkaverner til lagring af grønne gasser, produktion og forbrug af brint, videntunge virksomheder og kompetencer inden for området. Tirsdag d. 18 august fik Mariagerfjord Kommunes byråd syn for sagen, da de tog på ”energisk” bustur.

Tirsdag d. 18 august inviterede borgmester Mogens Jespersen Mariagerfjord Kommunes byråd på en rullende informationstur og et kig ind i fremtidens energisystemer.

Dagen startede i Hadsund med et besøg hos Mariagerfjord vand med oplæg af Søren Erikstrup og Thorkild Løkke fra Hadsund fjernvarmeværk, hvor begge kunne fortælle om deres tiltag inden for grøn omstilling.

Mariagerfjord vand opførte i 2013 et nyt renseanlæg, sammen med et såkaldt rådnetanksanlæg, som producerer biogas, der omdannes til energi.

Hos Hadsund fjernvarme er et fliseanlæg den primære energikilde. Fliseværket kan dække hele byens varmeforbrug uden brug af olie, og herved er varmen i Hadsund 100 % CO2 neutral. Men hos Hadsund fjernevarme kigger man også på integrationen af vedvarende energikilder, som en naturlig del af fremtidens energisystem. Der bliver i øjeblikket arbejdet på et solcelleanlæg, som forventes at stå klar i efteråret 2015.

Herefter satte bussen kursen mod Hjørring, hvor 2. stop bød på besøg hos GrønGas Hjørring A/S og oplæg ved direktør Jens Peter Lunden. GrønGas er et af Danmarks største gårdbiogasanlæg med fem lokale leverandører. Anlægget leverer både el til elnettet og varme til Hjørring fjernvarme. Og med stolthed i stemmen kunne Jens Peter fortælle, at det svarer til 1700 hustande i el og ca. 750 husstande i varme.

Tredje og sidste stop førte byrådet til Brønderslev, med besigtigelse og oplæg af Bo Schøler fra Eurowind om de nye støjsvage og effektive vindmøller. Bo blev suppleret af Tine Astrup Jakobsen fra Brønderslev kommune, som kunne berette om hvordan de i kommunen har haft en meget positiv proces med opstilling af de nye vindmøller i Brønderslev. Dette er lykkedes ved bl.a. at inddrage borgerne og informere proaktivt om projektet og processen.

Herefter vendte bussen atter snuden mod Hadsund, som bød på rullende oplæg fra direktøren i Mariagerfjord Erhvervsråd Torben Ladefoged med budskabet om at den grønne omstilling rummer store muligheder for lokal erhvervsudvikling og arbejdspladser.

Lars Udby fra CEMTEC/Hydrogen Valley kunne herefter overtage mikrofonen med fortællingen om hvordan Hydrogen Valley arbejder for at tiltrække investeringer inden for området og har hidtil medvirket til at skabe mere end 200 arbejdspladser.

Afslutningsvis fortalte teknologi- og kvalitetschef Hans Jørgen Schmidt fra Akzo Nobel om perspektiverne i lagring af brint i udtjente saltkaverner.

Turen var arrangeret af Mariagerfjord Kommune i samarbejde med Mariagerfjord Erhvervsråd og CEMTEC/Hydrogen Valley.

Latest news stories