Vi vil sælge flydende vindenergi, fortæller Søren Knudsen Kær, professor ved Aalborg Universitet. Sammen med Hydrogen Valley, House of Energy og Re::Integrate har han ambitioner om at etablere et stort energiværk, der ved hjælp af elektrolyse skal producere CO2-neutralt biobrændstof til industrien og transportsektoren.

Tanken er at bygge et værk, der i en cirkulær proces kobler en række produktioner sammen, så værket ved hjælp af elektrolyse udnytter strømmen fra vindmøller bedre, nyttiggør CO2 fra et kommende biogasanlæg og samtidig producerer biometanol, der kan bruges som brændstof også i den tunge transport. Oven i købet vil den ilt, der opstår i elektrolyseprocessen, blive solgt via en rørledning til Rockwool, som bruger store mængder af ren ilt i sin produktion.

Den cirkulære tankegang i anlægget viser sig også ved, at varmen fra elektrolysen føres tilbage til biogasanlægget, hvor det bidrager til produktionen af biogassen.

Læs mere om ambitionerne her

Latest news stories