19.10.2015

Det taiwanske firma M-Field, Dantherm Power A/S, Aalborg Universitet og CEMTEC er gået sammen om projektet HyFlexDrive, der vil udvikle næste generations fleksible brændselscellesystem til gaffeltrucks.

Partnerne i projektet HyFlexDrive har sat sig for at udvikle et nyt fleksibelt og prisvenligt brændselscellesystem, som kan anvendes i gaffeltrucks. Brændselscellesystemet skal udvikles i samarbejde med en række lokale virksomheder, blandt andre Arla Foods, Rockwool og Hedegaard Foods, som i dag anvender diesel- eller eldrevne gaffeltrucks.

Business Development Manager og projektleder Kristina Fløche Juelsgaard fra Dantherm Power pointerer: “Vi er meget glade for, at lokale virksomheder bakker op – ikke bare om projektet, men om en mulig integration og brug af brintdrevne gaffeltrucks i deres produktion. Det viser, at den grønne omstilling ikke kun finder sted nationalt, men også regionalt hos de enkelte virksomheder”.

Hurtig opladning og ingen udledning af CO2
Brændselscellesystemet producerer strøm, så gaffeltrucken kan køre. Strømmen fremkommer som en reaktion af ilt fra luften, og brint fra en tank i trucken, når de to grundstoffer reagerer i en elektrokemisk proces i brændselscellerne.

Generelt er der mange fordele ved at skifte den gamle gaffeltruck ud med én, som kører på brint. Den brint-drevne gaffeltruck er et miljøvenligt og konkurrencedygtigt alternativ. Brint giver samme konstante trækkraft og hurtig optankning på omkring 3-4 minutter. Samtidig udleder brændselscellerne og de brint-drevne køretøjer ingen CO2.

De eldrevne gaffeltrucks har længe været det fortrukne valg til brug indendørs, da de er støjsvage og ikke udleder skadelige stoffer. Men en eldrevet gaffeltruck med batteri kræver 7-8 timer opladningstid, og det er en udfordring, hvis man f.eks. arbejder i toholdsskift og har brug for, at trucken kan køre konstant. Desuden indeholder batterier typisk miljøskadelige stoffer såsom tungmetaller, hvilket gør bortskaffelsen til en bekostelig affære.

HyFlexDrive projektet er støttet af det danske støtteprogram EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), som har bevilliget 9.69 millioner kroner til indsatsen.

For yderligere information kontakt:
Betina Holtze, Kommunikationsmedarbejder hos CEMTEC, via betina@cemtec.dk eller 40 37 98 29.

Latest news stories