19.11.2014

Hobro er for alvor kommet på landkortet takket være fodboldheltene fra HIK.

Men nu rykker Hobro igen op i Superligaen og denne gang inden for energiområdet.

Energinet.dk, der er ansvarlig for at drive det overordnede danske el- og gassystem har netop bevilget knap 30 mio. DKK fra ForskEl programmet, som Energinet.dk administrerer til projektet: ”Power2Hydrogen”.

Projektet skal ledes af CEMTEC og betyder, at der skal bygges et stor-skala forsøgsanlæg i erhvervsområdet  i Hobro Syd.

I Marts 2012 besluttede et bredt flertal i Folketinget en energiaftale, der er blevet kaldt verdens mest ambitiøse plan for omstilling til grøn, bæredygtig energi.

I 2020 skal halvdelen af Danmarks elforsyning komme fra hovedsagelig vind og i 2050 skal al energiforsyning inklusive transport komme fra fossil fri energikilder.

Energistyrelsen har i sommeren 2014 udarbejdet beregninger, der viser, hvordan denne store omlægning kan finde sted og hvad det vil koste. Energistyrelsens beregninger viser, at det ikke bliver dyrere for samfundet og borgerne at frigøre sig fra afhængigheden af de fossile brændstoffer, idet alternativet til energiforliget ville betyde massive investeringer i bl.a. nye tidsvarende kulkraftanlæg.

Lokalt produceret, bæredygtig energi vil derimod være en vækstdriver der vil skabe 1000 vis af jobs.
Løsninger på to af de store udfordringer i omstillingen af energisystemet til 100% vedvarende energi bliver demonstreret på anlægget, nemlig: Ustabilitet i el-systemet som følge af en stigende andel af el fra vind og sol og udfordringen med at fremstille transportbrændstoffer, der kan tilfredsstille både behovet for kørselskomfort og bæredygtighed.

Partnerne i projektet ud over CEMTEC er: Air Liquide, NEAS, EMD, AAU IET og AAU Plan.

Kapacitet og teknologi vil gøre forsøgsanlægget i Hobro til det p.t. største og mest avancerede i Europa og således bringe Hobro helt op i Superligaen for udvikling og demonstration af fremtidens bæredygtige energiløsninger.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Benjamin Berg 

Nordic Hydrogen & Biogas business developer

AIR LIQUIDE ADVANCED BUSINESS 

Lundavägen 151, 212 24 Malmö 
Phone (direct): +46 40 38 11 60   Phone (mobile): +46 70 61 04 799
benjamin.berg@airliquide.com

Latest news stories