I tirsdags præsenterede Mercantec sit nye uddannelsestilbud til automekanikere der ønsker at arbejde med brint og brændselscelle køretøjer. Arrangementet markerede således afslutningen på projektet bag udviklingen af uddannelsestilbuddet der havde sin begyndelse den 1. oktober 2016. Uddannelsestilbuddet er blevet udviklet i et samarbejde mellem Mercantec, Ballard Power Systems Europe, Aberdeen City Council, Hydrogen Valley, Van Hool samt North East Scotland College og har fået støtte fra det Europæiske uddannelsesprogram Erasmus+.
Arrangementet blev afholdt i et af Mercantecs værksteder som i fremtiden kommer til at danne ramme om selve uddannelsestilbuddet. Dagen bød bl.a. på spændende oplæg om selve uddannelsestilbuddet og praktisk erfaring med drift og servicering af brændselscelle busser, fra Aberdeen City Council og Ballard Power Systems Europe.

Første af sin slags i Europa

Uddannelsestilbuddet er den første af sin slags i Europa og dækker derfor et stigende behov for uddannelse af fremtidige mekanikere, til servicering af fremtidens brint og brændselscelle køretøjer. Et behov som ifølge Daniela Lauersen, Portfolio Manager hos virksomheden Ballard Power Systems Europe og leder af projektet, er en af grundene til at de valgte at igangsætte og støtte op omkring projektet.

”Der er stort politisk fokus på grøn omstilling i Europa, og vi forventer, at antallet af brintkøretøjer vil stige markant i løbet af de næste tre år. Udviklingen inden for brint- og brændselscelleteknologien har været omfattende, og brændselsceller kan nu erstatte forbrændingsmotorer i både busser, biler og lastbiler. Men hvis teknologien skal bryde igennem, er det nødvendigt, at der er kvalificeret arbejdskraft til at servicere køretøjerne. Der findes bare ingen kurser i teknologien målrettet automekanikere i Europa, og det vil vi rette op på”, siger Daniela Laursen.

Sikkerhed, design, service og fejlfinding

Er de overordnede emner som eleverne vil blive undervist i, under det fire dage lange uddannelsesforløb. Eleverne får således en generel indførsel i håndteringen af brint og brændselscelle køretøjer. Uddannelsestilbuddet indgår som et valgfrit modul på automekanikeruddannelsen og vil blive udbudt af Mercantec som et AMU-kursus for automekanikere. Kurset skulle blive godkendt i slutningen af 2018 eller i begyndelsen af 2019, ifølge John Hansen uddannelseschef og chef for den internationale afdeling hos Mercantec. Udvikling af nye uddannelsestilbud med støtte fra Erasmus+ og i samarbejde med virksomheder og internationale partnere er ikke nyt for Mercantec og er noget som man vil fortsætte med i fremtiden.

”Erasmus+-partnerskabsprojekter er vigtige for os, for de er en effektiv metode til at løfte skolens og vores underviseres kompetencer. Og projekterne er med til at sikre, at vi kan tilbyde uddannelser, der matcher fremtidens behov”, fortæller John Hansen.

Hvis man ikke fik svar på alle sine spørgsmål til arrangementet eller nye er dukket op. Så er man velkommen til at kontakte Daniela Lauersen fra Ballard Power Systems Europe: dla@ballardeurope.com eller Kim Bjørndal Pedersen fra Mercantec: kibb@mercantec.dk

Latest news stories