Undervisningsmaterialet ”Et naturfagsprojekt om bæredygtig energi” er udviklet af Rosendalskolen og Hydrogen Valley med støtte fra Mariagerfjord Kommune. Materialet er målrettet 7.-9. klasses niveau, og giver blandt andet eleverne et indblik i, hvordan brint kan indgå i fremtidens energisystem, og særligt hvordan der i Mariagerfjord bliver arbejdet konkret med brintaktiviteter og projekter.

På baggrund af et tæt, lokalt samarbejde har Rosendalskolen og Hydrogen Valley netop udviklet et undervisningsmateriale, der tilbyder 7.-9. klasses elever at stifte bekendtskab med bæredygtig energi. Materialet giver samtidig eleverne inspiration og ideer til det videre arbejde med de fællesfaglige fokusområder og særligt til brug i arbejdet med temaet ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan”.

Åben skole og lokalt samarbejde
På Rosendalskolen bliver der arbejdet fokuseret på at inddrage den åbne skole i arbejdet med den fællesfaglige naturfagsundervisning. Det kommer særligt til udtryk ved den gode kontakt som Rosendalskolen har til lokale samarbejdsvirksomheder, og hvilket det nye undervisningsmateriale også er et godt eksempel på.

Rosendalskolen og Hydrogen Valley indledte for snart to år siden arbejdet omkring den første version af undervisningsmaterialet. Materialet er herefter blevet opdateret og tilrettet siden den første udgivelse i april 2018, hvor materialet første gang blev testet af elever på Rosendalskolen.

Det nye materiale findes også i en engelsk udgave og er senest blevet anvendt i det internationale Erasmus+ projekt ”Open Paths, Towards a Sustainable Future”, hvor 16 udenlandske elever besøgte Rosendalskolen i Hobro.

Eleverne besøger Hobros brintfabrik
Hos Hydrogen Valley ser man et stort potentiale i at være med til at øge kendskabet til fremtidens energisystem, og særligt hvordan brint kan være en byggeklods i den grønne omstilling.

”Det er utrolig vigtigt, at vi klæder vores unge mennesker på til en bæredygtig fremtid, så de opnår den nødvendige viden de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling” siger direktør for Hydrogen Valley, Søren Bjerregaard Pedersen og fortsætter: ”Vi ser stor værdi i at udbrede kendskabet til de mange energiaktiviteter og projekter, der foregår i Mariagerfjord Kommune, og samtidig have mulighed for at vise eleverne hvordan vi helt konkret omsætter klimavisioner til handling. Det gør vi blandt andet ved at invitere eleverne ud på brintanlægget i Hobro Syd for at gøre det så virkelighedsnært og relevant så muligt.

Anlægget er en del af det internationale projekt HyBalance, hvor også Hydrogen Valley er partner, og er et af Europas største og mest avancerede anlæg til produktion af brint fra vedvarende energikilder. HyBalance er et af flere initiativer, som gennem udnyttelsen af potentialet i brint vil bidrage til at transformere energisystemet fra at være afhængigt af fossile brændstoffer til at være baseret på vedvarende energikilder.

Ved HyBalance anlægget vil eleverne få en rundvisning på sitet samt et oplæg om projektet og de øvrige aktiviteter, som Hydrogen Valley beskæftiger sig med.

Materialet er tilgængeligt på både dansk og engelsk, og partnerne bag undervisningsmaterialet håber, at det kan blive udbredt til flere skoler både på lokalt, nationalt og globalt plan, da emnet bæredygtig energi berør skoleelever både i og uden for Danmarks grænser.

Download undervisningsmaterialet her:

Læs mere om HyBalance projektet her: www.hybalance.eu 

Latest news stories