01.01.2017

I november lød startskuddet til et nyt EUDP-projekt, som har fået titlen ”CrossCut”. Projektet er et samarbejde mellem Ballard Power Systems Europe, Aalborg Universitet, Stofa og Hydrogen Valley/CEMTEC. Sammen vil de fire partnere udvikle et nyt hybrid brændselscellesystem, som kan integreres med andre vedvarende energiteknologier.

Én af hjørnestenene i et fremtidigt, fossilfrit energisystem baseret på vedvarende energikilder bliver sandsynligvis brændselscellen, der kan producere strøm uden anden udledning end vand.

Markedet for brændselsceller er stigende, og Danmark har formået at placere sig stærkt i den internationale brændselscelleforskning og udvikling med specifikke styrkepositioner inden for især PEM-brændselscelleteknologi.

Brændselscellesystemer er karakteriseret ved en betydelig skalérbarhed og har derfor en vis fleksibilitet i sin opbygning. Brændselscellerne kan anvendes inden for transportsektoren og i stationær og bærbar systemer.

Men ideen om at kombinere brændselscellesystemer med andre vedvarende energilagringsteknologier er endnu ikke så udbredt. Det vil et nyt projekt med titlen CrossCut lave om på.

CrossCut projektet har en ambition om at udvikle, teste og demonstrere et vedvarende hybrid energisystem med brændselsceller. Fokus vil være på samspillet mellem solceller, forskellige batteriteknologier og brændselsceller.

CrossCut projektet skal munde ud i en prototype af en hybrid nødstrømsløsning til et af Stofa fiberbredbåndssites i Danmark.

Stofa er gået med i projektet, da de har et ønske om at bidrage til et mere bæredygtigt samfund ved at understøtte konverteringen til et grønnere energisystem og en stærk digital infrastruktur.

Michael Byllemos, der er Projektleder hos Stofa, udtaler: ”Hos Stofa har vi fokus på at drive den digitale udvikling, som passer til et fremtidigt bæredygtigt energisystem. Vi er derfor meget glade for, at deltage i CrossCut projektet, og samtidig få testet teknologien af på et af vores sites.  Det vil gøre, at vi også i fremtiden kan sikre de bedste produkter og stabilitet til Stofas kunder.”

Udbredelsen af brændselscellesystemer i nye markeder vil bidrage til at udvikle produktionsbasen og produktionsvolumen. Desuden vil det også bidrage til at øge bevidstheden om de eksisterende muligheder inden for brændselscelle- og brintteknologi for herved at tage et vigtigt skridt mod målet om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050.

CrossCut projektet forløber indtil udgangen af 2019, og har et samlet budget på 15 millioner kroner, med 8,3 millioner kroner i bidrag fra det danske støtteprogram EUDP.

For yderligere information om CrossCut projektet kontakt kommunikationsmedarbejder Betina Holtze fra Hydrogen Valley på +45 40 37 98 29 eller betina@hydrogenvalley.dk

Latest news stories