20-12-2011

Projektet HEAT (Hydrogen Economy and Applied Technology centre) har haft til hovedformål, at ”sætte fokuserede erhvervsfremmende initiativer i gang for derigennem at øge kendskabet til- og interessen for brintrelateret teknologi og derved skabe bedre rammebetingelser for iværksætteri, nye projekter og arbejdspladser, ikke mindst videntunge arbejdspladser, inden for dette perspektivrige område for Danmark og Nordjylland.”

Projektrapporten som er udarbejdet i den forbindelse kan du læse her.

Latest news stories