I oktober 2016 var der kick-off på EU-projektet FCH Train. Projektet vil samle erfaringer fra Danmark, Belgien og Skotland, som alle besidder know-how inden for brint og brændselscelleteknologien, og udvikle et uddannelsesforløb der er tilpasset fremtidens automekanikere.

Den 17. og 18. maj var partnerne bag projektet atter samlet, da der var projektmøde i Aberdeen, Skotland. Mødet fandt sted hos Aberdeen City Council, som er en af partnerne i FCH Train projektet sammen med Ballard Europe, Van Hool, Mercantec og Hydrogen Valley/CEMTEC.

De to mødedage inkluderede en gennemgang af projektstatus og planlægning af de næste skridt i projektet.

Mercantec er, med input fra resten af projektgruppen, ved at udvikle indholdet til brint-uddannelsen til autoteknikerne. På mødet kunne Mercantec præsentere de første beskrivelser og rammerne for uddannelsesforløbet, som allerede er godt på vej.

Når indholdet og omfanget af uddannelsesforløbet er på plads, vil det som det første blive prøvet af hos Auto Teknisk Center (ATC), som er en del af Mercantec i Viborg.

Projektpartnerne går efter at få kurset akkrediteret og efterfølgende implementeret i både det danske og skotske uddannelsessystem. Danmark og Skotland vil hermed være de første lande i Europa, der kan introducere et uddannelsesforløb inden for brint- og brændselscellekøretøjer.

Ud over partnermøderne besøgte konsortiet de to brinttankstationer, Cove and Kittybrewster, som begge er lokaliseret i Aberdeen. Cove stationen producerer brint gennem vand elektrolyse, og her kan man tanke både brintbiler og mindre varevogne til henholdsvis 700 og 350 bar.

Kittybrewster tankstationen er Skotlands første fuldt integrerede brintstation, hvor det er muligt at tanke brintbusser. Tankstationen har tre elektrolyseanlæg, som producerer brint on-site til 350 bar, hvilket forsyner Aberdeens 10 brintbusser.

Ved siden af Kittybrewster tankstationen ligger det konverterede værksted og workshop, som servicerer Aberdeens brintbusser, brintbiler og varevogne. Også her var projektpartnerne heldige at få en rundvisning samt en snak med mekanikerne omkring deres erfaringer med Aberdeens brintkøretøjer.

Afslutningsvis var projektpartnerne på besøg hos North East Scotland College for at se hvordan de på skolen gennemfører undervisning og uddannelse af automekanikere. Besøget gav god inspiration og input til det videre arbejde i FCH Train projektet og udarbejdelsen af brint-uddannelsen.

FCH Train projektet er støttet af EU-programmet Erasmus+.

Læs mere om projektet i den første pressemeddelelse her.

Latest news stories