Brintbranchen har offentliggjort en rapport, som omhandler brintbilisters køreoplevelser, og sætter fokus på drivkræfter og barrierer ved brint til transport. Rapporten “At køre på brint – et brugerperspektiv på brintbiler” er lavet på baggrund af en lang række interviews med danske brintbilsbrugere, som alle benytter brintbilerne i deres dagligdag – både privat og i forbindelse med arbejde.

På dette års Folkemøde var Brintbranchen vært for et arrangement, som netop omhandlede brugeroplevelser med brintbiler.

Der var generelt kun roser til brintbilerne både på Bornholm og blandt interviewpersonerne i rapporten. Rådhusbetjenten Flemming Dam og Socialborgmester Mia Nyegaard betragter begge bilerne som deres kontor, og de vægter komforten, lydløsheden og rækkevidden tungt, sammen med den gode følelse det giver at køre uden at udlede partikler og CO2:

”Jeg synes, at det er rart, at når vi kører ud til borgerne, og når jeg har en borgmester på bagsædet, at vi så kan sende et grønt signal og vise, at vi tager et ansvar”, siger rådhusbetjent Flemming Dam.

Grundlæggende er der stor tilfredshed blandt brugerne, og det at køre på brint har fået mange til, at tænke mere over vigtigheden af bæredygtighed i transporten.

Læs Brintbranchens pressemeddelelse her og se mere om rapporten “At køre på brint – et brugerperspektiv på brintbiler” her.

Latest news stories