23.08.2012

Udvidelse til Dantherm Power i Hobro

Cemtec bygger nu 210 m² produktionslokaler til Dantherm Power A/S således at Dantherm Power nu råder over i alt 1230m² specialiserede kontor-, laboratorie-, produktions- og lagerlokaler på adressen Majsmarken 1 i Hobro.

Samtidig er der indgået en aftale om forlængelse af lejekontrakten, der sikrer at Dantherm Power i en årrække fremover fortsat er en del af Danmarks førende klynge inden for cleantech området; brint og brændselsceller, der er et nøgleområde i Danmarks grønne omstilling frem mod 2050.

Dantherm Power har netop fået en ordre på 50 nødstrømsanlæg baseret på brint og brændselsceller til verdens største telekommunikations selskab, det Kinesiske China Mobile med 700.000 mobilkunder. Dantherm Power har i forbindelse med ordren ansat yderligere xx medarbejdere.

China Mobile har i en årrække satset på et bæredygtighedsprogram og begyndte at udgive Corporate Sustainability Reports i 2007. China Mobile er det eneste selskab fra det kinesiske fastland, som er repræsenteret i Dow Jones´ bæredygtigheds index. Selskabet er aktivt i udviklingen og anvendelsen af miljøvenlige løsninger med lav CO2 udledning. Anvendelsen af brændselscelle-nødstrømsløsninger er en del heraf.

For at markere denne positive udvikling for Dantherm Power, CEMTEC og Mariagerfjord Kommune afholdes der rejsegilde for udvidelsen:

Onsdag den 29. August 2012 kl. 11.00 på adressen Majsmarken 1, 9500 Hobro.

Alle er velkomne

CEMTEC, Dantherm Power og Mariagerfjord Kommune

Latest news stories