05.02.2016

Onsdag den 3. februar indbød Aalborg Havn og Hydrogen Valley i samarbejde med M-Field og Dantherm Power til en formiddag i brint-teknologiens tegn.

Der var god opbakning, da Aalborg Havn den 3. februar lagde lokaler til de ca. 55 deltagere, der var kommet for at høre om brintteknologiens udvikling og den brintdrevne gaffeltruck.

Formiddagen bød på oplæg fra Mads Salling Mortensen, Product Manager hos M-Field, som kunne fortælle om udviklingen inden for de brintdrevne gaffeltrucks, og herefter kunne Fabrikschef fra Egetæpper Aksel Heltoft fortælle om Ege’s positive erfaringer med deres egne gaffeltrucks, der kører på brint.

Efter oplæggene var der således mulighed for at sparke dæk på brint-trucken.

Hydrogen Valley, M-Field, Dantherm Power og AAU havde i regi af EUDP-projektet HyFlexDrive arrangeret formiddagsarrangementet med det formål at udbrede kendskabet til de mere miljøvenlige gaffeltrucks.

Projektet HyFlexDrive har som mål at udvikle næste generations fleksible og prisvenlige brændselscellesystemer til gaffeltrucks. HyFlexDrive projektet og de brintdrevne gaffeltrucks skal ses som en ny måde at samtænke og bruge brændselsceller og brint på.

HyFlexDrive projektet er finansieret af det danske støtteprogram EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), som har bevilliget 9.69 millioner til indsatsen.

Projektet slutter medio 2017.

Se artikel om arrangementet fra Transportmagasinet her:

Latest news stories