Af Søren Bjerregaard Pedersen, CEO Hydrogen Valley
Bragt i Energy Supply, den 4. februar 2021

Vi skal ikke forvente en Power-to-X-strategi i Danmark før i slutningen af 2021. Sådan lyder den seneste udmelding fra regeringen, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i branchen godt kunne tænke os at få sat lidt mere strøm på processen. For der ligger så mange erhvervsmæssige muligheder for Danmark i at være med i forreste linje, når det gælder udrulning og opskalering af de teknologier, der skal få ikke mindst den tunge transport over på grønne brændsler. Men mens vi venter, så lad os kaste et blik på, hvad der sker i landene omkring os. For der har de fart på.

Lad os starte med EU. Her bidrager Danmark økonomisk, og derfor bør vi også sørge for at hjemtage midler til udvikling, der kan gavne dansk erhvervsliv og det danske samfund generelt. I juli 2020 vedtog EU-kommissionen en decideret brintstrategi, der skal opskalere EU’s marked for brint betydeligt og sikre etableringen af mindst 6 GW elektrolysekapacitet, baseret på vedvarende kilder, senest i 2024 og 40 GW senest i 2030. Kort før jul anmodede EU-rådet desuden Kommissionen om at støtte udviklingen af et særligt brintnet, der kan transportere brint rundt mellem landene. Danmark indgår i dette ”backbone” med en forbindelse, der kan transportere brint fra f.eks. havvinds-produktionen i Nordsøen eller brint fra kaverne-lagre i Jylland mod syd.

I sidste uge har et (formodentligt) større antal europæiske konsortier indleveret ansøgninger om millionbeløb til støtte for udvikling af storstilede… brintprojekter. EU rykker stærkt – også økonomisk – og har fulgt brintstrategien op med millioner af Euro til udvikling, blandt andet i det såkaldte Green Deal-program. Vi må håbe, at der i stakken af ansøgninger også er projekter med base i Danmark – eller med deltagelse af danske virksomheder – som kommer i betragtning.

Selvfølgelig sidder energi-aktører i Europa ikke kun i startboksen og venter på, at der falder EU-mammon ned i deres budgetter. Men når vi taler om udvikling af grønne brændsler, der for alvor kan bidrage til at udfase de fossile fætre, så taler vi om så store investeringer, at det ikke er realistisk, at det sker uden en vis statslig medfinansiering og medvind på ruten.

Det har man indset i lande som Tyskland, Norge, Holland og Portugal, der alle har vedtaget nationale brint-strategier. Tyskland har desuden afsat 9 mia Euro til udvikling af brint i form af blandt andet stimulus-pakker og har sat et mål på 5 GW grøn elektrolyse-kapacitet i 2030. Frankrig har afsat 7 mia Euro og sat et mål på 6,5 GW i 2030. Spanien har afsat 8,9 mia Euro og et mål på 4 GW i 2030. Selv i et land som Portugal, der har et indbyggertal, som kun er dobbelt så stort som Danmarks, planlægger man med investeringer på 7 mia Euro. Og i Norge er man også langt fremme med planer om afsætning af milliardbeløb til brint (Kilde: Brintbranchens analyse: VE 2.0)

Nationale mål sender signaler til investorer – indenlandske som udenlandske – om landets ambitioner. Det samme gør tilretning af tariffer og rammebetingelser, så de støtter indfasning af grønne brændsler.

Der er en stor vilje blandt mange aktører til at investere i Power-to-X. Det gælder på nationalt og transnationalt niveau, hvilket blandt andet ses af, at 22 EU-lande plus Norge sidste år etablerede IPCEI Hydrogen og dermed erklærede sig villige til at støtte udviklingen af en værdikæde inden for grøn brint i Europa og investere milliarder af Euro heri. Og det gælder på virksomhedsniveau, hvor også en række store danske virksomheder inden for energi og logistik har sat turbo på aktiviteter, der har med Power-to-X at gøre.

Mens vi venter på, at der bliver sat mere strøm på processen hen imod at få etableret en dansk Power-to-X strategi, kan vi glæde os over, at et land som Holland har rakt os en hånd og vil investere 1 milliard kroner i etablering af Power-to-X anlæg. Vi kan glæde os over, at Tyskland ser ud til at få brug for langt mere grøn brint, end de i mange år frem får mulighed for at producere – og at den brint potentielt kan komme fra Green Hydrogen Hub i Danmark. Vi kan være tilfredse med, at danske Hydrogen Valley har fået en plads på den fælles internationale platform over 32 Hydrogen Valleys i 18 lande: www.h2v.eu. Vi er allerede godt i gang med det internationale arbejde i projektet HEAVENN, hvor vi, med Groningen i Holland som udgangspunkt, arbejder sammen med ”Valleys” fra Spanien, Skotland og Holland om at udvikle nye teknologier og forretningsmodeller inden for brint. Disse ”Valleys” bringer brint og Power-to-X i reel anvendelse gennem integrerede projekter, og det er netop de ”mini-hydrogen-økonomier”, som skal sikre, at anvendelse af brint skyder i vejret.

Og så kan vi i det hele taget glæde os over, at Danmark er vældig godt positioneret i forhold til at kunne skabe et Power-to-X eventyr: Vi har masser af vind, vi har masser af viden og erfaring med vedvarende energi og robuste energisystemer – og vi har et erhvervsliv, som har øje og evne for innovation. Nu mangler vi blot den langsigtede investeringsramme fra politisk hold.

Latest news stories