05.08.2015

I starten af juli blev det hidtil største elektrolyseanlæg indviet i Mainz i Tyskland. Anlægget skal fremstille grøn brint ud fra vindmøllestrøm baseret på PEM-elektrolyse. Det 6 MW store anlæg er udviklet og leveret af Siemens.

Elektrolyseanlægget er blevet opført som en del af et stort og ambitiøst projekt til 17 millioner Euro. Sammen med en række øvrige tiltag, skal anlægget være med til at skabe balance i energisystemet ved at aftage strøm fra omkringliggende vindmølleparker i de perioder, hvor er der overskud på elmarkedet.

Det store anlæg kan levere brint ved et tryk på 35 bar, hvilket reducerer behovet for kompressorkapacitet, når brinten skal lagres eller sendes ind på naturgasnettet. Men naturgasnettet kan kun optage en vis mænge brint, derfor vil en stor del af brinten blive brugt inden for fødevareindustrien og den kemiske industri i Mainz. Ud over det vil brinten også kunne bruges til de brinttankstationer, som skyder op rundt omkring eller til elfremstilling i vindstille perioder.

Verdens samlede forbrug af brint løber årligt op på omkring 500 milliarder kubikmeter, men det er i dag kun 5 % af forbruget, der bliver dækket af grøn brint. Dette understreger, at der er stort behov for lignende anlæg, som det i Mainz, der kan producere brint fra vedvarende energikilder.

Kilde til denne nyhed: FIB Nr. 51-52, juli-august 2015, s.2.  

Læs mere om anlægget her: www.siemens.com 

Latest news stories