Bragt i Nordjyske Stiftstidende den 27. september 2022 med få ændringer.

Af Michael Christiansen, Erhvervschef i Mariagerfjord Erhvervsråd, og Søren Bjerregaard Pedersen, direktør for CEMTEC/Hydrogen Valley.

Den nuværende energikrise gør ondt på mange og har gjort det tydeligt for alle, hvor sårbare vi er over for geopolitiske spændinger og fjerne landes særinteresser, når det gælder noget så vitalt som vores energiforsyning. Men samtidig kan situationen også give os et gevaldigt skub i den rigtige retning, hvad angår bæredygtig energiforsyning og erhvervsudvikling.

For som Churchill sagde: Man skal ikke lade en krise gå til spilde. Allerede nu kan vi se konturerne af en fremtid, der realiserer en række af de potentialer, vi har for at skabe en grønnere og mere uafhængig fremtid. Vi ser et EU, der sætter enorme ressourcer ind på at fremme vedvarende energi inden for egne grænser. Vi ser et Danmark, der sætter turbo på opførelsen af energi-øer og godkendelsesprocesser for etablering af grønne energianlæg. Og vi ser også et Nordjylland, som rykker sammen om at skabe mere vedvarende energi og finde muligheder for synergi mellem virksomheder, når det gælder energistrømme.

Og der er masser af muligheder og synergier. En af dem ligger i biogasanlæg. Formanden for biogasanlæggenes brancheforening har for nylig påpeget, at vi kan være selvforsynende med grøn gas i Danmark i løbet af bare fem år. Biometan kan uden problemer erstatte naturgas gennem de rør, som allerede nu forsyner modtagerne. Produceres biogassen på basis af gylle, kan den afgassede gylle anvendes som værdifuld gødning på markerne. Og derudover er biogasanlæggene en god producent af biproduktet grøn CO2, som kan opsamles og anvendes i fremstilling af grønne brændstoffer, der kan erstatte benzin og diesel.

Det sidste er der allerede gode erfaringer med i Nordjylland. I Aalborg står Danmarks første anlæg til produktion af såkaldt e-Metanol, og flere store anlæg er på vej i Nordjylland, blandt andet i Greenlab Skive. Metanolen er flydende og kan hældes på en tilpasset forbrændingsmotor i blandt andet biler og skibe.

e-Metanol kan desuden videreforarbejdes til flybrændstof. Aalborg Lufthavn og andre partnere er netop gået i gang med projektet eSAF, der skal forberede en produktion af grøn kerosin i Aalborg.

Såvel metaniseringen af biogas som fremstillingen af e-Metanol kræver brint. Også her er vi godt kørende i Nordjylland. Et af Europas første anlæg, der kan producere brint baseret på grøn strøm, blev opført i Hobro for nogle år siden, og erfaringerne herfra indgår nu i en række større projekter i regionen. Blandt andet i Green Hydrogen Hub, der sigter mod at blive det første projekt i verden, som kombinerer storskala produktion af grøn brint med storskala energilagring.

Evida – Danmarks nationale gasdistributionsselskab – er allerede langt i undersøgelsen af, hvordan man kan transportere brint rundt i rør, og Nordjylland er godt forsynet i den struktur. Geologiske forhold gør nemlig, at her er kaverner, hvor brinten sandsynligvis kan lagres fra den ene sæson til den anden.

Alle disse tiltag skaber nye arbejdspladser. De skaber samtidig en viden og erfaring om energistrømme, synergi og sektorkobling, som kan øge efterspørgslen på nordjyske kompetencer og produkter langt udover regionens grænser. Vigtigt er det derfor, at vi bruger den nuværende krise til at sætte yderligere skub i den grønne omstilling også i Nordjylland, både når det drejer sig om udbygning af vindkraft, solenergi, biogas og brintproduktion.

Latest news stories