Vil du være med til at fortsætte den positive udvikling i CEMTEC Fonden som skaber af erhvervsudvikling og arbejdspladser indenfor den grønne omstilling? Så er det måske dig, der skal være den nye direktør til CEMTEC/Hydrogen Valley i Hobro?

Den nuværende direktør, Lars Udby, fortsætter i organisationen med gennemførsel af vigtigt projektarbejde. Efter aftale søger bestyrelsen derfor en ny direktør, der kan føre CEMTEC fonden til nye højder efter de seneste års succes med erhvervsudvikling.

Se hele jobopslaget og søg stillingen via LOHFF Management Consultants A/S. 

Nedenfor ses uddrag af ansøgningen.

Jobbeskrivelse

Titel: Direktør

Refererer til: Bestyrelsen

Ansvarområde:

Direktøren refererer til bestyrelsen og har ledelsesansvar for 7 fastansatte samt de projektledere, der ansættes til de pågældende projekter.

Det er direktørens hovedansvar at tænke i helheder og se nye muligheder og omsætte dem til projekter, der lever op til strategi og økonomi. Direktøren skal kunne fastholde og udbygge et lokalt, nationalt og internationalt netværk op.

Direktøren skal kunne deltage i den daglige drift lokalt i Hobro og samtidig kunne se nye muligheder ude i verden til fordel for jobskabelse i Nordjylland inden for biogas, brint og metanol.

Det er afgørende, at direktøren kan samarbejde bredt og er god til at skabe stærke relationer i alle netværkssammenhænge både til universiteterne, virksomhederne og det politiske system.

Rejseaktiviteter til netværk, konferencer, møder etc. ca. 20 dage om året.

Nøgleopgaver:

 • Fortsætte den positive udvikling i CEMTEC Fonden som skaber af erhvervsudvikling og arbejdspladser.
 • Markedsføring og synliggørelse af resultaterne inden for grønne gasser som del af House of Energy i forhold til presse, sponsorer, investorer og potentielle kunder.
 • Danne netværk inden for fokusområdet og skabe relationer til relevante interessenter både nationalt og internationalt, der skal virke som erhvervsfremme i regionen – med det formål at skabe arbejdspladser.
 • At være projektskaber, der formår at se mulighederne og formulere dem til projekter og herefter tilsikre investeringer eksempelvis via funding, der lever op til strategiske og økonomiske mål.
 • Sikre kommerciel udlejning af almindelige kontorlokaler.

Succeskriterier:

Direktørens succeskriterier er skabelse af flere arbejdspladser i Nordjylland. Dette tilsikres via det netværk direktøren er i stand til at fastholde og opbygge, direktørens evner til at se muligheder og forfølge dem og herefter formulere det til konkrete projekter.

Direktørens personlighed spiller en vigtig rolle i opnåelse af succes, da kandidaten skal kunne begå sig med mange interessenter lige fra politikere, forskere, erhvervsfolk og industrien i ind- og udland.

Antal medarbejdere: 7

Personprofil

Bopæl: Inden for 60 minutters køreafstand til Hobro

Sprog: Dansk og Engelsk. Gerne Tysk

Faglig baggrund:

Direktøren skal kunne agere både som udlejer af kontorfaciliteter på CEMTEC, deltage i den daglige drift, lede 7 medarbejdere lokalt i Hobro og være skaberen af store internationale projekter, der tilfører arbejdspladser til Nordjylland.

Den kommende direktør skal kunne positionere Hydrogen Valley i markedet, som en del af House og Energy, så de rigtige projektmuligheder skabes. Det kræver en person, der ser muligheder og forstår at omsætte disse muligheder til handlinger, som bliver til investeringer og skaber arbejdspladser regionalt. Ideerne fanges igennem netværk, konferencer møder etc.

Direktøren skal være en stærk netværker med evner til at styrke nye og gamle relationer. Kandidaten skal kunne samarbejde bredt med alle: politikere, universiteter og andre interessenter. Kandidaten skal have forståelse for strategisk netværkspleje og være i stand til at opsøge nye netværk og muligheder. Der skal ligge en naturlig nysgerrighed i at tilegne sig viden og skabe netværk – og udnytte disse.

Direktøren skal være projektorienteret og skal kunne drive projekter, men skal kunne slippe dem til anden part, når projektet går i ”produktion”.

Kendskab til funding-muligheder til projekter som f.eks. Horizon 2020, EUDP, Regionalfond og lignende, er en fordel.

Teoretisk baggrund: 

Kandidaten skal have økonomisk indsigt og forretningsforståelse. Derudover forventes kandidaten at have en teknisk interesse og indsigt.

Det vil være en fordel at kandidaten har kendskab til energiområdet og er vant til begå sig i det politiske miljø og beslutningsprocesser.

Personlige egenskaber:

 • Personen skal have ledelsesbaggrund dvs. kunne skabe sammenhold og lede teamet til fortsat at varetage deres opgaver selvstændigt i samme ånd som i dag. Derudover skal viljen til at deltage i den daglige drift være til stede.
 • Det forventes, at den kommende direktør har stærke kommunikative evner samt er en troværdig formidler med personlig udstråling og integritet.
 • Direktøren er entreprenørtypen, en visionær person, som kan se muligheder i stedet for begrænsninger og bygge videre på andres idéer uden nødvendigvis selv at stå med ejerskabet.
 • Personen skaber tillid og kan samarbejde og kommunikere med alle; om det er politikere, forskere eller industrien.
 • En selvkørende person der evner at arbejde struktureret og holde mange projekter i gang uden at miste fodfæste. Personen skal arbejde struktureret med økonomi og med resultater for øje.
 • Kandidaten kan gennem naturlig autoritet og faglig dygtighed skabe respekt, tillid og troværdighed omkring sin person. Besidder god gennemslagskraft, er udadvendt, innovativ og overbevisende i sin kommunikations­form.
 • Kandidaten er målrettet, dygtig til at planlægge og organisere og er vedholdende og struktureret i sin arbejdsform. Er handlingsorienteret, besidder et godt overblik og har en høj stress-tærskel, der gør vedkommende i stand til at håndtere pressede situationer ved at bevare roen og prioriteringsevnen.

Latest news stories